HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

1.IX.1945

Uroczyste otwarcie polskiego Gimnazjum Państwowego w Giżycku w budynku dawnego niemieckiego Gimnazjum Państwowego

1945 – 46

Pierwszy rok nauki – warunki startu, uporządkowanie zniszczonego budynku brak sprzętu szkolnego, niewiele podręczników. Gimnazjum liczyło 220 uczniów i 4 klasy.

1946 – 47

Utworzono specjalną „Klasę mazurską” liczącą 30 osób w której położono szczególny nacisk na naukę języka polskiego.

1947 – 48

Po raz pierwszy matura. Klasa maturalna liczyła 20 osób, w której przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był dyrektor szkoły J. Czerniakowski.

1948 – 49

Po raz drugi matura. Składało ją 16 osób. Zmarł Józef Zaleciński – nauczyciel fizyki.

1949 – 50

W szkole uczyło się już 543 uczniów. Klasy licealne były podwójne. Istniały organizacje SMP ZHP oraz kółka historyczne, spółdzielnia uczniowska, orkiestra szkolna.

1950 – 51

Szkołą przyjmuje nazwę Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 7. W roku tym maturę składało 36 osób

1951 – 52

Rozpoczęło akcję organizacji gabinetów przedmiotowych. Z. Białokoz zorganizował gabinet biologiczny.

1952 – 53

Zaprowadzono porządek w administracji szkolnej. Założono gabinet fizyczny i lekarski. Naprawiono centralne ogrzewanie. Prace porządkowe wokół szkoły.

1953 – 54

Grono pedagogiczne wzbogaca się o nowych specjalistów przedmiotowych. Przeprowadzono remont kapitalny budynku szkolnego.

1954 – 55

Rok poszczególnych sukcesów w olimpiadach i konkursach związanych z Rokiem Mickiewiczowskim m.in. w Olimpiadzie Humanistycznej Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Konkursie Recytatorskim.

1956

Szkoła otrzymała imię W. Kętrzyńskiego wielkiego bojownika o polskość Mazur który urodził się w Giżycku w 1838 roku.

1956 – 57

Pamiętnym wydarzeniem jest I nagroda Lecha Robletyńskiego w Olimpiadzie Humanistycznej za przekład Wierszy Dantyszka.

1957 – 58

Rok obfitujący w sukcesy na olimpiadach Matematycznej i Fizycznej (sławne staje się nazwisko zwycięzcy Lecha Woronowicza), Humanistycznej i w sporcie.

1958 – 60

Nazwiska nowych uczniów olimpijczyków rozsławiają imię szkoły w środowisku i na szczeblu wojewódzkimw dziedzinie historii łaciny, języka polskiego.

1960 – 61

Popularność szkoły rośnie. Zwiększyła się liczba uczniów: na szczeblu podstawowym do 192 uczniów i licealnym do 298 uczniów.

1961 – 63

W tych latach najwięcej sukcesów przysporzyli szkole pod opieką p. prof. D. Jelec i prof. Z. Wojciechowicza (koszykówka, piłka ręczna). Rozpoczyna swoją działalność Szkolny Teatr Małych Form pod kier. P. Z. Drabowej. 21.III 1962r. nasz internat zastał uznany za najlepszy w województwie olsztyńskim.

1964 – 65

Szkolny Teatr Małych Form bierze udział w Ogólnopolskim Festiwalu i powraca z sukcesami.

1965 – 66

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Jan Tuszkowski. Reprezentacja szkoły zakwalifikowała się do finałów Woj. Igrzysk w konkurencjach: harcerska, wieloetapowe biegi przełajowe oraz Olimp. Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Bardzo uroczyście obchodzono Tysiąclecie Państwa Polskiego.

1966 – 68

14-VI-67 umiera były dyrektor szkoły mgr Z. Stefański.

1970 – 71

Do szkoły przybywa wielu nowych nauczycieli, w tym także absolwenci naszej szkoły : p. L. Jurewicz, p. M. Józefowicz i p. L. Korzeniewska. Przy szkole zorganizowano Młodzieżowy Krąg Instruktorski. Harcerze bardzo aktywnie włączyli się do akcji „Grunwald 72” i „Frombork 1002”. Młodzieżowy Krąg Instruktorski zajmuje I miejsce w woj.

1972 – 73

Duży sukces Z. Żukowskiego i jego opiekuna L. Mrozinkiewicza w Konkursie Techniki (I miejsce w Polsce)

1973 – 74

Sukcesy w Olimp. Biologicznej, Olimp. Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz w Konkursie Recytatorskim i Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Zakopanem (zdobyto brązowe medale)

2 – VI – 74

Uroczyste wręczenie sztandaru naszej szkole w uznaniu zasług wniesionych w drodze Oświaty i Wychowania Warmii i Mazur oraz odznaczenie sztandaru odznaką „ Zasłużony dla ZMS”

6 – VI – 1976

Wręczenie sztandaru Szczepowi Drużyn WSPS i nadanie Szczepowi imienia „Bojowników o Polskość Warmii i Mazur”

15 – IV – 1978

Szkoła otrzymała medal pamiątkowy Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia sportowe.

XI – 1980

Przyjęcie szkoły w poczet szkół stowarzyszonych w UNESCO.

15 – IX – 1983

Szkoła otrzymała zbiorową odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolonej.”

1985 - 1991 Dyrektorem szkoły jest Ema Jadwiga Wielgosz.
1991 - 2001 Dyrektorem szkoły jest Franciszka Michalina Paschalska.
12 IX1995 Obchody 50-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Ketrzyńskiego.
19952007 Wizyta delegacji z HeinrichPattberg-Realschule zaowocowała współpracą naszej szkoły ze szkołą w Moers w Niemczech.
17IX1995 Szkoła została uhonorowana medalem XXlecia woj. suwalskiego.
1998 Przestało istnieć liceum wieczorowe.
1999 Starostwo Powiatowe w Giżycku rozwiązuje internat szkoły.
2000 Kapituła Rankingu Szkół Średnich organizowanego przez miesięcznik "Perspektywy" i dziennik "Rzezcpospolita" pod kierownictwem rektora SGH prof. Rockiego przyznała szkole 135 miejsce w kraju oraz 4 miejsce w województwie warmińskomazurskim.
2000 Szkole przyznano 80 miejsce w kraju oraz pierwsze miejsce w województwie warmińskomazurskim. Pani dyrektor Michalina Paschalska została zaproszona do Warszawy na spotkanie dyrektorów najlepszych szkół średnich.
8II2001 Uczeń Łukasz Ulaniuk został wyróżniony zaproszeniem na wyjazd do Włoch z premierem Jerzym Buzkiem. Wyjazd zaowocował nawiązaniem współpracy ze szkołą włoską i przystąpieniem do projektu "Comenius".
2000/2001 Utworzono w szkole klasę wojskową zwaną popularnie "klasą przyszłych generalów". Ukończenie klasy wojskowej było równoważne z ukończeniem zasadniczej służby wojskowej.
2001 - 2009 Dyrektorem szkoły jest Marek Cieślewicz.
2001 Drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego zajeła I miejsce w zawodach centalnych "Sprawni jak żołnierze".
2001 Koło TurystycznoKrajoznawcze PTTK Dreptusie uznane zostało za najlepsze w województwie i otrzymało 7 XII 2001 "Złotą Honorową Odznakę PTTK"
9XI2001 Odbyła się inauguracja nowej pracowni komputerowej. Taką szansę dał nam program "Pracownia Internetowa w każdej szkole".
2002 W ramach programu Comenius 3-osobowa delegacja szkoły powróciła z Belgii. Wyjazd pozwolił na poznanie działalności szkoły w Leuven pod Brukselą.
2002 Szkole przyznano 190 miejsce w kraju i trzecie miejsce w województwie.
2002 I Otwarte Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Aerobiku w Wyszkowie. Drużyna zajęła IV miejsce.
1117.V.2002 Międzynarodowa Wymiana Młodzieżywizyta 26-osobowej grupy uczniów z Włoch, Belgii, Hiszpanii oraz Rumunii.
2004 Uczennica Magdalena Jedut popłynęła do Brukseli po klucze do Europy na jachcie dowodzonym przez Krzysztofa Baranowskiego. Odebrała w Brukseli klucze z rąk pani Jolanty Kwaśniewskiej.
2526.IX.2004 Czterdziestolecie Dreptusiów.
2004/2005 Powstaje Klub Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego (http://www.klub.pol.info.pl)
2005 10-lecie współpracy I Liceum Ogólnokształcącego ze szkołą w Moers.
2008 Szkoła zajęła 194 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazajlnych.
2008 Uczeń Mateusz Borysewicz zajął 5 miejsce w Mistrzostwach Świata i Europy w klasie DN Junior.
2008 Uczniowie Szkolnego Koła Żeglarskiego uczestniczyli w I rejsie morskim po wodach środkowego Adriatyku.
2009 - ... Dyrektorem szkoły jest Iwona Rosa.
2009 Szkoła zajęła 273 miejsce w Polsce oraz 9 miejsce w województwie.
2010 Po raz pierwszy odbył się nocny maraton matematyczny.
2010 Szkoła zajęła 259 miejsce w kraju oraz 9 miejsce w województwie warmińskomazurskim.
2012-2013 Szkoła zajęła I miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowych szkół ponadgimnzjalnych SZS
2012-2013 Szkoła otrzymała Srebrną tarcze w rankingu "Perspektyw", znajdując się pośród 500 najlepszych liceów w Polsce.
2013-2014 Szkoła po raz drugi zajęła I miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowych szkół ponadgimnzjalnych SZS
2013-2014 Szkoła utrzymała Srebrną tarcze w rankingu "Perspektyw", znajdując się pośród 500 najlepszych liceów w Polsce.
2013-2014 Szkoła ppozbywa się papierowych dzienników prowadząc dokumentację w wersji elektronicznej.
2014 Szkoła otrzymała tytuł "Szkoły humanitarnej"
2014-2015 Szkoła utrzymała Srebrna tarcze w rankingu "Perspektyw", znajdując się pośród 500 najlepszych liceów w Polsce.