Olimpiady i konkursy 2016/2017

Olimpiada/ konkurs

opiekun

uczestnik

osiągnięcia

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

E. Wojciulewicz

Izabela Wiszniewska

Finalistka etapu centralnego

Olimpiada Statystyczna

I. Piotrowska

Wojciech Wiśniewski

Finalista

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno- Fizyczny „ Wygraj Indeks”

I. Piotrowska

E. Kulas

Wojciech Wiśniewski

laureat

Warmińsko- Mazurskie Zawody Matematyczne

I. Piotrowska

Wojciech Wiśniewski

laureat

I LO zajęło 8 miejsce wśród 14 wyróżnionych w 2017r. Kategorii najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie Warmii i Mazur oraz sąsiednich terenów; 6 miejsce na 11 wyróżnionych w województwie warmińsko- mazurskim

Ja TiTAN

M. Koplin

Emilia Dobko

Anna Perżyło

Rafał Noga

Marta Eysymont

II msc w kraju

etap ogólnopolski

Współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych SZS

Nauczyciele wychowania fizycznego

Drużyny I LO

sukcesy indywidualne uczniów

III msc za rok 2016

Olimpiada J. Angielskiego

Nauczanie domowe

Gabriela Biwejnis

Etap okręgowy

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

J. Cieślewicz

Krzysztof Biały

Etap okręgowy

Olimpiada Wiedzy Historycznej

J.Cieślewicz

M.Cieślewicz

Krzysztof Biały

Maciej Plaugo

Etap okręgowy

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

M. Cieślewicz

Maciej Plaugo

Katarzyna Drzażdżewska

Etap okręgowy

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Beata Budzińska

Weronika Modzolewska

Etap okręgowy

Konkurs Pięknego Czytania

Anna Leczycka

Dawid Kowalik

Jakub Lichocki

Agata Zielińska

pierwsze miejce

drugie miejsce

wyróżnienie

 

STYPENDIA:

Wojciech Wiśniewski- stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Po rozwiązaniu zadań zleconych przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Wojtek  zakwalifikował się na 2 wyjazdy:
1) Warsztaty Matematyczne w Krakowie (IM Uniwersytetu Jagiellońskiego) w dniach 14-17 kwietnia 2016
2) Wielodyscyplinarny Obóz Naukowy w Serocku - w dniach 28 kwietnia - 8 maja 2016.

Olimpiady i konkursy 2015/2016

Nazwa olimpady/ konkursu

opiekun

osiągnięcia

YA TITAN (Ekonomia/zarządzanie firmą)

p. Marta Koplin

3 druzyny na etapie okręgowym,

jedna w finale ogólnopolskim

Wygraj Indeks – Konkurs Politechniki Gdańskiej

p. Maria Leszczyńska

2 indeksy na  Wydział Chemiczny  PG

Izabela Wiszniewska, Grzegorz Ksepka

Olimpiada j. rosyjskiego

p. Józef Lichacz

Jan Nosewicz -finalista etapu okręgowego (wyróżniony)

Olimpiada j. niemieckiego

p. Barbara Zawiślak

Etap okręgowy

Olimpiada Geograficzna

p. Sebastian Krahel

Julia Skrzekut- etap okręgowy

Karol Radywoniuk- etap centralny

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Uczennica realizuje nauczanie domowe, wspólpraca z p. M. Czetyrbok

Gabriela Biwejnis- etap okręgowy

Olimpiada Biologiczna

p. Elżbieta Wojciulewicz

Karol Radywoniuk, Rafał Adasiewicz- etap okręgowy

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

p. Elżbieta Wojciulewicz

Karol Radywoniuk - etap okręgowy

Olimpiada Wiedzy Historycznej

p. Jolanta Cieślewicz

Krzysztof Biały- etap centralny

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

p. Marek Cieślewicz

Maciej Plaugo- etap okręgowy

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

p. Jolanta Cieślewicz

p. Marek Cieślewicz

Filip Czetyrbok, Maciej Plaugo- etap okręgowy

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

p. Marek Cieślewicz

Katarzyna Drzażdżewska- etap okręgowy

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP

p. Jolanta Cieślewicz

Katarzyna Kruszewska- etap okręgowy

Ogólnopolski Konkurs Polska Piastowska

p. Jolanta Cieślewicz

Krzysztof Biały, Marta Pietnoczka- etap centralny

Liga zadaniowa z matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych

p. Irena Piotrowska

Wojciech Wiśniewski 2 miejsce ( stan na luty)

Liga zadaniowa z Matematyki Finansowej

p. Irena Piotrowska

Wojciech Wiśniewski 2 miejsce ( stan na luty)

Konkurs Pięknego Czytania

p. Anna Leczycka

I miejsce w powiecie_ Dawid Gaworski

II miejsce- Dawid Kowalik, Anna Jurgielewicz

Szkolny Konkurs „Życie i twórczość H. Sienkiewicza”

p. Anna Prażmo

p. Anna Leczycka

Marta Pietnoczka

Konkurs Fizyczny „Lwiątko”

p. Ewa Kulas

Wyniki w maju

Kangur Matematyczny

Nauczyciele matematyki

Wyróżnienia otrzymali:

Marta Chełkowska - I e

Bartłomiej Ładny - I e

Wiśniewski Wojciech - II d

Ziółkowski Grzegorz - II d

Biały Krzysztof - II d

 

MAT- konkurs matematyczny

Nauczyciele matematyki

W kategorii klas I : Marta Chełkowska- 2 miejsce w woj, 32 w kraju

w kategorii klas II: Wojciech Wiśniewski- 4 miejsce w woj., 56 w kraju;  Grzegorz Ziółkowski- 6 miejsce w woj., 72 w kraju

w kategorii klas III : Rafał Utnicki- 5 miejsce w ojewództwie, 114 w kraju

MAX matematyczny

Nauczyciele matematyki

2 miejsce w województwie, 25 w kraju

Przegląd Scenek Humorystycznych w j. angielskim

p. Agnieszka Łobodzińska

p. Agnieszka Warmińska

I miejsce

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

p. Agnieszka Łobodzińska

p. Agnieszka Warmińska

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Pokaż nam język”

p. Agnieszka Łobodzińska

p. Agnieszka Warmińska

Przeszli do finału: Jagoda Suchocka, Mikołaj Pilecki

Olimpiada języka angielskiego

Nauczyciele języka angielskiego

Etap szkolny

Projekt  - "Miejsca pamięci I wojny światowej w krajobrazie kulturowym powiatu giżyckiego" p. Jolanta Cieślewicz publikacja uczennicy Natalii Zacharczyk pt. "Wspomnienia mieszkańców Mazur zs czasów końca II wojny światowej"
Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne

Wojciech Wiśniewski - II d - II msc

Grzegorz Ziółkowski - II d - VI msc

Konkurs "ALFIK MATEMATYCZNY"

Marta Chełkowska - I e - II msc w województwie,
95 kraj

Wojciech Wiśniewski - II d - III msc w województwie, 87 kraj

Filip Czetyrbok - II d - IV msc w województwie,
108 kraj

Grzegorz Ziółkowski - II d - IX msc w województwie, 336 kraj

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015

Olimpiady i konkursy

 

olimpiada/ konkurs

opiekun

Tytuł/miejsce

zawody Industry Masters

p. Marta Koplin

1 i 3 miejsce w finałach

JA TITAN- Zarządzanie Firmą

p. Marta Koplin

1 i 2 miejsce w kraju

Ogólnopolski Konkurs Polska Piastowska

p. Jolanta Cieślewicz

 Marta Pietnoczka, M.Wójcik- finaliści etapu centralnego

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o IIIRP

p. Marek Cieślewicz

Paulina Saramak- laureatka etapu centralnego

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

p. Marek Cieślewicz

Paulina Saramak- finalistka etapu centralnego

Olimpiada Wiedzy o III RP

p. Mirosław Sroka

Karol Winkiewicz- etap okręgowy

Olimpiada Filozoficzna

p. Mirosława Czetyrbok

etap okręgowy

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

p. Beata Budzińska

Ewa Wandel- etap centralny

Patrycja Klimaszewska- etap okręgowy

Olimpiada Języka Rosyjskiego

p. Józef Lichacz

etap okręgowy

Patrycja Klimaszewska

Olimpiada Geograficzna

p. Sebastian Krahel

Karol Radywoniuk- finalista etapu centralnego

Urszula Podgórska- etap okręgowy

Konkurs matematyczny Alfik

nauczyciele matematyki

W kategorii klas III:

Rafał Chojnowski 1 miejsce w woj.; Piotr Łojewski, Ewa Wandel- 2 miejsce w woj.Piórkowski Paweł – 6 miejsce3 w woj

w kategorii klas I:

Wojciech Wiśniewski- 3 miejsce w woj.

Grzegorz Ziółkowski- 5 miejsce w woj., pozostałe osoby od 9 do 22 miejsca w woj.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

p. Anna Prażmo

p. Elżbieta Wojciulewicz

Marta Pietnoczka/

Rafał Adasiewicz- etap wojewódzki

Karol Radywoniuk- finalista etapu centralnego

Olimpiada Biologiczna

p. Elżbieta Wojciulewicz

Oktawia Adamska/ Sebastian Wołejszo/etap okręgowy

 Damian Pawluczuk- laureat etapu okręgowego

Konkurs Pięknego Czytania

p. Anna Leczycka

3 pierwsze miejsca w powiecie

Jakub Zielonka

Dawid Gaworski

Natalia Zacharczyk

Konkurs Języka Angielskiego „Pokaż nam język”

p. Agnieszka Łobodzińska

p. Agnieszka Warmińska

Magda Guzewicz, Klaudia Toczyłowska - półfinał

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

p Agnieszka Łobodzińska

1 miejsce / Magdalena Guzewicz

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Nauczyciele j. angielskiego

etap szkolny

Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego

p. Barbara Zawiślak

1 miejsce

Powiatowy Konkurs Wiedzy o I wojnie światowej

p. Marek Cieślewicz

3 pierwsze miejsca w powiecie

Powiatowy Przegląd Twórczości Profilaktycznej

p. J. Zawadzka

1 miejsce

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o savoir- vivre i Rotary Club

p. Marta Koplin

p. Jarosław Czopiński

Ewelina Kowalska

Szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu

p. J. Zawadzka

p. Anna Prażmo

Marta Pietnoczka

zawody matematyczne MAT

nauczyciele matematyki

8 uczniów klas I od 5 do 19 miejsca w województwie

3 uczniów klas III- 3, 7 , 9 miejsce w województwie

Kangur Matematyczny

nauczyciele matematyki

Wojciech Wiśniewski- 2 miejsce w regionie olsztyńskim w kategorii Junior, 3 wyróżnienia w kategorii Student

Projekt „Bohater drugiego planu”

p. Jolanta Cieślewicz

Wywiad z p. Mrozinkiewicz (NSZZ Solidarność”)

 

Rok szkolny 2013/2014

 

Olimpiady i konkursy – etap centralny

 

 

 

Nazwa olimpiady, konkursu Imię i nazwisko uczestnika Tytuł, miejsce Opiekun

Olimpiada Historyczna

Damian Pawluczuk II c

 

laureat etapu centralnego - IV miejsce w kraju

J.Cieslewicz
Krajowy Konkurs Zarządzania Firmą JA TITAN

Kamil Domysławski IIIa

Michał Ejsymont IIIa

Zuzanna Ejsymont I e

 laureaci etapu centralnego - II miejsce w kraju  M.Koplin
Olimpiada Ekologiczna

 Maciej Kisiel III c

 finalista etapu centralnego
A. Prażmo
Olimpiada Wiedzy o III RP

Jakub Andruszkiewicz I e

 uczestnik etapu centralnego

M.Cieślewicz
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Marta Pietnoczka I c 

 

 zakwalifikowana do etapu centralnego J.Cieślewicz

 Ogólnopolski konkurs matematyczny "Pangea"

 

KL I e -Wojciech Domysławski,

           Maciej Mydłowski,

Kl. II a- Rafał Chojnowski

           Maksym Zawrotny

           Damian Zacharewicz

           Paweł Piórkowski

           Krzysztof Sus

Kl.IIIa- Hubert Dardziński

          Maciej Dąbski

          Konrad Fijałkowski

 uczestnicy finałów krajowych

I.Piotrowska,

E.Jelec

L.Pacześniak

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

 Patryk Mieruński III a

 Rafał Chojnowski II a

 Krzysztof Paszkiewicz II a

 Marta Pietnoczka Ic

 wyróżnienie

 wynik bardzo dobry

 wyróżnienie

 wyróżnienie

 L.Pacześniak

 I.Piotrowska

 E.Jelec

Alfik Matematyczny

 Rafał Chojnowski II a

 Ewa Wandel II a

 Wojciech Domysławski I e

 Krzysztof Sus III a

 Piotr Łojewski III a

 I miejsce w woj., 37 kraj

 III miejsce w woj., 230 kraj

 II miejsce w woj., 118 kraj

 V miejsce w woj., 345 kraj

 V miejsce w woj., 345 kraj

 I.Piotrowska

 E.Jelec

 L.Pacześniak

Ogólnopolski Konkurs "Młodzi dla Wolnośći"  Paulina Saramak II e  finał krajowy  M.Czetyrbok

 

 

Etap okręgowy, rejonowy

 

 

 

Nazwa olimpiady, konkursu

Imię i nazwisko uczestnika

Tytuł, miejsce

Opiekun

XII Warmińsko-Mazurskie Zawody Matem.

 Rafał Chojnowski IIa

 Maksym Zawrotny II a

wyróżnienie - VII miejsce

 XI miejsce

I.Piotrowska

 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

 Ewa Wandel IIa

 Patrycja Klimaszewska II a

finalistka etapu okręg.

uczestnik okręg

 B.Budzińska

 

Olimpiada Biologiczna

 Maciej Kisiel III c

uczestnik okręg

 A.Prażmo

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Damian Pawluczuk II c

Marta Pietnoczka II c

uczestnik okręg

uczestnik okręg

E.Wojciulewicz

 A.Prażmo

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Katarzyna Pietranis IIe  I miejsce w powiecie I.Rosa

 

 

 

Rok szkolny 2012/2013

 

Olimpiady i konkursy – etap centralny

Nazwa olimpiady, konkursu Imię i nazwisko uczestnika Tytuł, miejsce Opiekun
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Karolina Morska IIIc finalista etapu centralnego
E.Wojciulewicz
Olimpiada Biologiczna
Karolina Morska IIIc
finalista  etapu centralnego
E.Wojciulewicz
Ogólnopolski Konkurs Historyczny"Krąg"

Patryk Cieśla III d

Damian Pawluczuk I c

laureat

laureat

J.Cieślewicz
Ogólnopolski Konkurs Historycznyryczny „Polska Piastowska” Filip Jurczok IIIa
finalista
M.Cieślewicz
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic” Klasa I a XIII msc - kraj
I msc - region
B.Grodzka
Ogólnopolski Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko” Kamil Domysławski IIa
wyróżnienie i  tytuł „taon” 
E.Kulas
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Krzysztof Paszkiewicz Ib

Rafał Chojnowski Ia

Damian Milewski IIIa
Patryk Mieruński IIa

Kamil Domysławski IIa

wyróżnienie
wyróżnienie

wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
I.Piotrowska
L.Pacześniak
B.Grodzka
Ogólnopolski konkurs Mat 13

Rafał Chojnowski Ia

XXI miejsce w kraju, II w woj.
 I.Piotrowska
Alfik Matematyczny
Rafał Chojnowski Ia
 IX miejsce w kraju, I w woj.  I.Piotrowska

Krajowy Konkurs Zarządzania Firmą JA TITAN

Kamil Domysławski

Patryk Mieruński

Michał Ejsymont

 I V miejsce w kraju
 M.Koplin

Etap okręgowy, rejonowy

Nazwa olimpiady, konkursu

Imię i nazwisko uczestnika

Tytuł, miejsce

Opiekun

IX Warmińsko-Mazurskie Zawody Matem.

Rafał Chojnowski Ia

Kamil Domysławski IIa

II miejsce w woj.

II miejsce w woj.

 I.Piotrowska

L.Pacześniak

Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna

Patryk Cieśla IIId

Olga Biszko IIId

uczestnik okręg.

uczestnik okręg

S.Krahel

S.Krahe

Olimpiada Biologiczna

Dominika Adamska IIIc

Kamila Zajko IIc

uczestnik okręg

uczestnik okręg.

E. Wojciulewicz

A.Prażmo

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Mateusz Mocias IIIc

Magdalena Żurek IIIc

uczestnik okręg

uczestnik okręg

E.Wojciulewicz

E.Wojciulewicz

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Piotr Jarmowski IIIa

uczestnik okręg

M.Sroka

Konkurs na esej "Młody Polak obywatelem Europy"

Edyta Pyl Ie

Paulina Saramak Ie

I miejsce w reg

III miejsce w reg

M.Czetyrbok

Rok szkolny 2011/2012

Olimpiady i konkursy – etap centralny

Nazwa olimpiady, konkursu Imię i nazwisko uczestnika Tytuł, miejsce Opiekun
Międzynarodowy Konkurs Programistyczny "Code of Duty"
Jakub Kołodziej IIIa
uczestnik finału międzynarodowego Paryż 2012 E. Jelec
Olimpiada Informatyczna
Jakub Kołodziej III a

laureat etapu centralnego - II miejsce w kraju E.Jelec
Olimpiada Ekologiczna
Karolina Morska IIc

finalista etapu centralnego

E.Wojciulewicz
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastowska” Piotr Jarmowski IIa
laureat etapu krajowego
M.Cieślewicz
Ogólnopolski Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”

Kamil Domysławski Ia
Konrad Fijałkowski Ia
Patryk Mieruński Ia
Marcin Guzik Ia

Simona Pikuła

wyróżnienie


E.Kulas
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” Tomasz Nieradko IIa
Damian Milewski Ia
Filip Jurczok IIa
Adam Beczek IIa
Patryk Mieruński Ia

wyróżnienia


B.Grodzka
L.Pacześniak

Etap okręgowy, rejonowy

Nazwa olimpiady, konkursu

Imię i nazwisko uczestnika

Tytuł, miejsce

Opiekun

Olimpiada Matematyczna

Roksana Chojnowska IIIa

uczestnik okręg.

I.Piotrowska

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Anna Naruszewicz IIe finał okręg. M.Czetyrbok

Olimpiada Biologiczna

Julia Ziółkowska

uczestnik okręg

E. Wojciulewicz

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Maja Kaczorowska IIc

uczestnik okręg

A.Prażmo

Rok szkolny 2009/2010

Olimpiady i konkursy – etap centralny

Nazwa olimpiady, konkursu Imię i nazwisko uczestnika Tytuł, miejsce Opiekun
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Michał Cieślewicz IIIc finalista E.Wojciulewicz
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Anna Kołodziej III a
Paulina Pryczka III e
finalista
finalista
M.Czetyrbok
I.Rosa,M.Czetyrbok
Olimpiada Teologii Katolickiej Alicja Wojtkiewicz I e finalista B.Kozikowska
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastowska” Kamil Kaźmierski IIIe V msc - kraj M.Cieślewicz
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic” Klasa I a XIII msc - kraj
I msc - region
B.Grodzka
Ogólnopolski Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko” Jakub Kołodziej
Mariusz Ośka
Jacek Raczyński
Paulina Kozikowska (wszyscy z I a)
76 msc w kraju - tytuł „taon”  76, „taon”
miejs. w I setce 140 msc w kraju
E.Kulas
E.Kulas
E.Kulas
E.Kulas
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” Radek Bieliński IIIa
Jakub Patecki III a
Stefan Fedeczko IIc
Mariusz Ośka I a
Michał Wiśniewski IIa
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
D.Siudzik
D.Siudzik
B.Grodzka
B.Grodzka
L.Pacześniak
Olimpiada Języka Angielskiego „Regent College” Radek Bieliński IIIa
Anna Kołodziej III a
Alicja Dzwonkowska III b
Adam Zalewski II a
finalista>
finalista
IX msc
XII msc
J.Czopiński
J.Czopiński
A.Warmińska
L.Popczyńska
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Krystian Stasiński II a finalista B.Kozikowska
VI Ogólnopolski Konkurs Literacki im.Jana Kasprowicza Monika Nowosielska II a I msc M.Czetyrbok

Etap okręgowy, rejonowy

Nazwa olimpiady, konkursu

Imię i nazwisko uczestnika

Tytuł, miejsce

Opiekun

Olimpiada Matematyczna

Radek Bieliński IIIa

finał etapu okręgowego

D.Siudzik, I.Piotrowska

Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna

Paweł Kondzielewski IIId

Aleksandra Ulaniuk IIa

Marta Dąbrowska IIId

finał okręg

finał okręg

uczestnik okręg

S.Krahel

S.Krahel

S.Krahel

Olimpiada Biologiczna

Michał Cieślewicz IIIc

finał okręg

E. Wojciulewicz

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Maja Kaczorowska IIc

uczestnik okręg

A.Prażmo

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Maciej Białuński III f

Jarosław Więcławski II e

finał okręg

uczestnik okręg

M.Cieślewicz

M.Cieślewicz

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Agata Skupiska III e

Paulina Błudzień II e

finał okręg.

uczestnik okręg

J.Cieślewicz

J.Cieślewicz

X Regionalny Turniej Fizyczny

drużyna kl IIa

Maciej Chmielewski

Cezary Sotnik

Adam Zalewski

VII msc

E.Kulas

Ogólnopolski Konkurs Pożarniczy „Młodzież zapobiega pożarom”

Katarzyna Czetyrbok I c

Paulina Bogusz I

VI msc w woj

(I msc powiat)

II msc powiat

B.Mocias

B.Mocias

XIV Wojew. Konkursu Recytatorskiego Poezji K. K. Baczyńskiego w Ełku

Natalia Marcinkiewicz III f

III msc

I.Rosa

Olimpiada Teologii Katolickiej

Sylwia Domysławska

Justyna Karpowicz

uczestnik etapu diecezjalnego

B.Kozikowska

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Natalia Marcinkiewicz III f

Aleksandra Juszkiewicz II b

Marta Olech III b

wyróżnienie

uczestnik okręg

I msc okręg

I. Rosa

A. Leczycka

A. Leczycka