nutki Konkurs muzyczny na kompozycję do wiersza Wojciecha Kętrzyńskiego rozstrzygnięty.

Konkurs okazał się trudnym wyzwaniem, wpłynęła tylko jedna praca. Jej autorem jest nasz niezwykle utalentowany muzycznie uczeń z klasy IIIc - Oskar  Pastor.

Gratulujemy !!!

>>> Nagranie

>>> Zapis nutowy

ławeczka21W ramach projektu – „Ławeczka Kętrzyńskiego” (realizowanego w ramach III edycji programu Moje miejsce na Ziemi Fundacji Orlen) odbyły się zajęcia „Wojciech Kętrzyński – oddał Mazury Polsce, a Polskę Mazurom” dla uczniów szkół Powiatu Giżyckiego oraz przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Giżycku. Zajęcia poprowadziły Panie z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, za co serdecznie dziękujemy. Celem zajęć było przybliżenie postaci Wojciecha Kętrzyńskiego - historyka, etnografa, publicysty i poety. Wykonany przez uczniów giżyckiego MOS-u lapbook znajdzie miejsce w naszej Izbie Tradycji. Będzie służył jako pomoc do zajęć z uczniami klas pierwszych w ramach godzin wychowawczych.

 Oto fotorelacje ze spotkań:

zdjęcie 1, zdjęcie 2,  zdjęcie 3,  zdjęcie 4,  zdjęcie 5,  zdjęcie 6,  zdjecie 7, zdjęcie 8,  zdjęcie 9, zdjęcie 10, zdjęcie 11, zdjęcie 12

 

CertyfikatUczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku wzięli udział w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego World of Languages Expert.

Koordynatorką XI edycji konkursu była Pani Edyta Organek (Certyfikat), której serdecznie dziękujemy.

Laureatkami tej edycji konkursu zostały:

> Natasza Sękowska  (Dyplom)

> Wiktoria Łukasik (Dyplom)