d13 grudnia 1981 roku to data, która do dziś elektryzuje niejednego Polaka. Dla osób młodych to na szczęście tylko jedna z wielu dat trudnej historii naszej ojczyzny, ale dla naszych rodziców czy dziadków ma zdecydowanie ciemniejszy odcień, gdyż wgryzła się boleśnie w ich biografie.

Uczniowie przypomnieli w artystycznej odsłonie, jak wyglądały te smutne i tragiczne dni walki o godną codzienność i wolność, której tamten system nie dawał. W auli unosił się duch wielkiego barda tamtych dni, Jacka Kaczmarskiego, lecz popłynęły też dźwięki "Psalmu stojących w kolejce" Krystyny Prońko, czy "Jest już ciemno" Andrzeja Kołakowskiego. Przedstawienie przygotowali uczniowie klas IIIa, IIIb, Ie i Ig, pod kierunkiem pana Mirosława Sroki.

 

 

 

galeria

pucharMiło nam poinformować, iż I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku zajęło I miejsce w Turniejach Wojewódzkich Warmińsko-Mazurskiego SZS Licealiady w kategorii Moje Boisko  Orlik 2012 w roku szkolnym 2018/2019.

 

Dyplom

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Powiat Giżycki/I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, którego Wnioskodawcą będzie Powiat Giżycki/I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” osobiście lub drogą pocztową na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, ul. Traugutta 1, 11-500 Giżycko  z dopiskiem:

„Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nie otwierać do dnia 02.01.2020 r. do godz. 11.15„ (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, ul. Traugutta 1, 11-500 Giżycko, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz oferty
  3. Wyniki

 

miko aaaaaW dniu 6 grudnia Mikołaj wraz z wolontariuszami z I LO odwiedzili Świetlicę Socjoterapeutyczną w Giżycku. Tego dnia dzieci, które były grzeczne :), otrzymały słodycze.

Prezenty z okazji Mikołajek były cudowne, ale najpiękniejszy był czas, który wspólnie spędziliśmy na tańcach i rozwiązywaniu zagadek.

 

 

galeria