zd3W ramach realizowanego projektu w I LO na zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe uczniowie przygotowali prezentacje o swoich hobby. Prezentacje były udostępniane,w trakcie inni zadawali pytania.Oczywiście po angielsku.Okazało się, że uczniowie naszej szkoły mają niezwykłe hobby,od gotowania,czytania po astrologię,taniec,malowanie obrazów i śpiewanie w języku tureckim.

>>> Astrology

>>> Casserole

>>> Nagranie 1

>>> Nagranie 2

Od 1 stycznia 2021r. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- „ Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki - I LO”. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 112 uczniów I LO w Giżycku, poprzez udział w okresie od I 2021 do VI 2022 w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, kołach zainteresowań kształtujących i rozwijających umiejętności cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń; podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkoły oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania, podniesienie umiejętności wychowawczo-pedagogicznych rodziców oraz podniesienie jakości w obszarze kształcenia ogólnego poprzez stworzenie w I LO warunków do wykorzystania TIK do prowadzenia zajęć dydaktycznych. (doposażenie placówki).

Projekt jest realizowany przez Powiat Giżycki, będący organem prowadzącym LO, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Wartość projektu to 427 014,15 zł. ogółem.

zd2Mimo trudnej sytuacji I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego systematycznie realizuje kolejne punkty projektu „Ławeczka Kętrzyńskiego”. Szkoła pozyskała grant w postaci darowizny (10 tys.)  w III edycji programu „ Moje miejsce na Ziemi”. Autorem wniosku był PZOSiPO.

Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa i budowanie więzi lokalnych w oparciu o postać Wojciecha Kętrzyńskiego. Cele szczegółowe to: zamontowanie (co miało miejsce 29.12.2020r.)  – jako stałego symbolu szkoły- ławeczki, która stanie się ważnym miejscem dla młodzieży  liceum. Ławeczka będzie popularyzować postać patrona ILO poprzez organizację wokół tego miejsca  licznych imprez: konkurs plastyczny na wykonanie ilustracji do wybranego utworu W. Kętrzyńskiego, konkurs na opracowanie muzyki do utworu W. Kętrzyńskiego,  aktywne zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej dla przedszkolaków, „Popołudnia recytatorskie”, wykłady dla młodzieży i słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, popularyzujące postać i twórczość patrona I LO, gra miejska dla rodzin z terenu miasta.  

Mamy nadzieję, że  wszystkie te założenia zrealizujemy mimo pandemii. Zapraszamy, podczas spaceru, do obejrzenia ławeczki, choć tak naprawdę to całkiem duża ławka :)