laptopyPOWIAT GIŻYCKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zdalna szkoła - efektywna szkoła".
Celem projektu jest: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Nasza szkoła otrzymała laptopy w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

 

Piotr FilProjekt ucznia naszej szkoły - Piotra Fila - został wyróżniony w Polskiej Edycji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (European Union Contest for Young Scientists – EUCYS) w 2020 roku.

> EUCYS 2020 Laureaci <

> List gratulacyjny <