KowalikW dniach 22-23 marca 2018r. w Białymstoku odbył się XVII Ogólnopolski Konkurs Polska Piastowska. Uczeń naszej szkoły, Dawid Kowalik, otrzymał tytuł FINALISTY konkursu i indeks na Uniwersytet Białostocki !!!
GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!

 W lutym i marcu młodzież klas: IIIB, IIC oraz IC brała udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych w każdy czwartek przez Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Wycieczka do Spytkowa rozpoczyna się zawsze od zwiedzania zakładu, po czym następuje część edukacyjna. po której wszyscy uświadamiają sobie jak ważną rolę spełnia taki zakład w ochronie środowiska.

Czy wiecie, że przeciętny Polak wytwarza 268 kg odpadów rocznie? Przeciętny Europejczyk ok. 475 kg. Najwięcej odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wytworzyły: Dania - 747 kg, Luksemburg - 653 kg, Cypr - 624 kg oraz Niemcy - 617 kg. Pomyślicie zatem – nie jest tak źle! Nic bardziej błędnego. Przytoczyłam dane z 2014 roku. W roku 2016 na jednego mieszkańca Polski przypadało już 303 kg, obecnie jeszcze więcej! Dlatego czytajcie dalej...

Czytaj więcej: Warszaty edukacyjne w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie

Żurek
Olbrzymim sukcesem zakończył się udział Kacpra Żurka, ucznia klasy Ib, w II edycji Olimpiady Statystycznej. Ta interdyscyplinarna olimpiada jest organizowana przez Główny Urząd Statystyczny, a patronują jej m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, kilkanaście polskich uczelni wyższych i Polskie Towarzystwo Statystyczne.
Kacper przeszedł pomyślnie przez kolejne etapy, osiągając najwyższy wynik w województwie warmińsko-mazurskimi i awansując do ścisłego finału rozgrywanego 13 marca 2018 roku w siedzibie GUS w Warszawie. Zdobył więc tytuł finalisty etapu centralnego i znalazł się wśród 30 najlepszych pasjonatów statystyki w Polsce. Warto też dodać, że do uzyskana tytułu laureata olimpiady zabrakło praktycznie trochę czasu - jak sam twierdzi, 45 minut na rozwiązanie trzech rozbudowanych zadań to zbyt mało.
Statystyka to nie tylko matematyka, jak sie wielu osobom wydaje. Kacper musiał wykazać się też olbrzymią wiedzą m.in. z geografii, przedsiębiorczości i WOS-u. Tym niemniej umiejętność analitycznego myślenia, którą rozwija dzięki matematyce, analiza danych, umiejętność wykonania odpowiednich obliczeń i wyciągnanie właściwych wniosków, pozwoliły mu dotrzeć do ścisłego finału i już teraz zdobyć indeks do 10 krajowych uczelni.

Wagę sukcesu  podnosi też fakt, że Kacper jest dopiero w pierwszej klasie. Gratulujemy!

 

kkk

Uczniowie z klasy III a i III d ( razem 32 osoby) w piątek 16.03 uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez wykładowców Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. „Zakuwanie na Humanie” - pod takim hasłem odbyły się warsztaty i wykłady z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii i języka angielskiego. W tym roku Wydział Humanistyczny przygotował wykłady obejmujące wątki ludowe w twórczości Mickiewicza,  poziomy znaczeń „Lalki” B.Prusa, intertekstualność w poezji T.Różewicza. Bardzo ciekawe były też zajęcia z komunikacji interpersonalnej oraz języka angielskiego. Grupa historyków pogłębiała swoją wiedzę z etapów i frontów II wojny światowej, konfliktów miedzynarodowych we współczesnym świecie oraz początków państwa polskiego.

Nasi maturzyści mogli w tym dniu poczuć się jak prawdziwi studenci i być może niektórzy (szczególnie ci zmęczeni szkołą), przekonali się, że studia mogą być inspirujace.

Czytaj więcej: Kolejny etap przygotowań do matury...

Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się najczęściej stosowanym przybliżeniem liczby Pi. Wiele szkół na świecie obchodzi wtedy święto matematyki.

Nasza szkoła także włączyła się do obchodów tego Światowego Dnia Liczy Pi. Z tej okazji uczniowie wykonali piękne plakaty promujące matematykę i bohaterkę, czyli liczbę π. Dzięki nim na korytarzach w całej szkole poczuliśmy ducha matematyki.

Dzień ten stał się też okazją do podsumowania Maratonu maturalnego z matematyki.
W wydarzeniu wzięło udział 72 maturzystów, każda drużyna rozwiązała co najmniej 50 zadań, rekordziści - ponad 170. Jury nagrodziło 5 najlepszych drużyn, wręczając upominki ufundowane przez Radę Rodziców i sklep Skala.