debata

14 marca w Biskupcu odbył się I etap Debaty Oxfordzkiej organizownej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Wzięło w niej udział czworo uczniów z naszej szkoły ( Joanna Biernacka, Ignacy Bojaryn, Jacek Kiśluk i Jan Ostrowski) pod opieką M.Czetyrbok. Rywalizowali z licealistami z Biskupca, Bartoszyc i Lidzbarka Warmińskiego. Dyskutowali na temat wad i zalet szczepionek, postawy wobec faktu  przyjmowania uchodźców oraz życia bez telefonu komórkowego. Istotą debaty oxfordziej jest losowanie stanowisk, to znaczy, że tuż przed debatą uczestnicy losują, czy będą np. bronić szczepionek czy je krytykować.            

Debaty to bardzo ciekawe doświadczenie. Poszerzają horyzonty, uczą logicznego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli oraz słuchania ze zrozumieniem. Innymi słowy: kształtują umiejętności i postawy, które powinny cechować każdą osobę biorąca udział w życiu publicznym czy biznesowym.      

Na pewno warto rozpropagować tę formę dyskusji w naszym liceum!

 

 

W imieni20180315 100741u Fundacji Aleksandra Jabłońskiego oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki stosowanej gorąco zachęcam uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie :" Olimpijczycy".

Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych, z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych.

Nagrodami w konkursie są cztery roczne stypendia w wysokości od 1 000 do 1 800 zł miesięcznie.

Udział w konkursie polega na nadesłaniu zgłoszenia zwierającego opis dotychczasowych osiągnięć, zainteresowań kandydata oraz planów naukowych wraz z cv i dokumentami poświadczającymi jego osiągnięcia ( w tym świadectwo maturalne).

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: www.faj.org.pl

 

Czy ananasy są niebezpieczne? Czy każda gospodyni domowa może zostać akwizytorem? Czy uniknięcie kolejki u dentysty jest możliwe? Czy wygranie zakładu  jest trudne? Czy rozmowa ze znajomym może okazać się rozmową z nieznajomy? Tego wszystkiego można było dowiedzieć się podczas III Przeglądu Scenek Humorystycznych w Języku Angielskim zorganizowanym 12 marca 2018 roku w I LO w Giżycku przez p. Agnieszkę Łobodzińską, nauczycielkę języka angielskiego.       

Czytaj więcej: III Przegląd Scenek Humorystycznych

Fundacja Teatr IOTA będzie realizować od 15 kwienia 2018r. projekt " Teatralna Ekspresja?- teraz wiem".

O czym będziesz wiedział po zdobyciu 8 godzin warsztatów?- że człowiek od zarania swoich dziejów posługuje się teatralną ekspresją; w sytuacjach publicznych, okazjonalnych na ogół, ale także na co dzień, również w życiu prywatnych.

Czytaj więcej: "Teatralna Ekspresja?- teraz wiem".