Przed maturąW dniu 5 kwietnia 2018 roku w auli ILO już po raz czwarty odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego "Powtórka przed Maturą" zorganizowany dla uczniów szkół średnich w powiecie giżyckim. 
 
W tym roku w konkursie wzięło udział 33 uczniów z trzech szkół: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, II Liceum Ogólnokształcące oraz I Liceum Ogólnokształcące.
 
Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do nauki języka, z którego planują zdawać maturę oraz utrzymywanie współpracy i przyjaznych stosunków między szkołami.
Czytaj więcej: 4 edycja " Powtórka przed Maturą"

KowalikW dniach 22-23 marca 2018r. w Białymstoku odbył się XVII Ogólnopolski Konkurs Polska Piastowska. Uczeń naszej szkoły, Dawid Kowalik, otrzymał tytuł FINALISTY konkursu i indeks na Uniwersytet Białostocki !!!
GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!

 W lutym i marcu młodzież klas: IIIB, IIC oraz IC brała udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych w każdy czwartek przez Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Wycieczka do Spytkowa rozpoczyna się zawsze od zwiedzania zakładu, po czym następuje część edukacyjna. po której wszyscy uświadamiają sobie jak ważną rolę spełnia taki zakład w ochronie środowiska.

Czy wiecie, że przeciętny Polak wytwarza 268 kg odpadów rocznie? Przeciętny Europejczyk ok. 475 kg. Najwięcej odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wytworzyły: Dania - 747 kg, Luksemburg - 653 kg, Cypr - 624 kg oraz Niemcy - 617 kg. Pomyślicie zatem – nie jest tak źle! Nic bardziej błędnego. Przytoczyłam dane z 2014 roku. W roku 2016 na jednego mieszkańca Polski przypadało już 303 kg, obecnie jeszcze więcej! Dlatego czytajcie dalej...

Czytaj więcej: Warszaty edukacyjne w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie

Żurek
Olbrzymim sukcesem zakończył się udział Kacpra Żurka, ucznia klasy Ib, w II edycji Olimpiady Statystycznej. Ta interdyscyplinarna olimpiada jest organizowana przez Główny Urząd Statystyczny, a patronują jej m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, kilkanaście polskich uczelni wyższych i Polskie Towarzystwo Statystyczne.
Kacper przeszedł pomyślnie przez kolejne etapy, osiągając najwyższy wynik w województwie warmińsko-mazurskimi i awansując do ścisłego finału rozgrywanego 13 marca 2018 roku w siedzibie GUS w Warszawie. Zdobył więc tytuł finalisty etapu centralnego i znalazł się wśród 30 najlepszych pasjonatów statystyki w Polsce. Warto też dodać, że do uzyskana tytułu laureata olimpiady zabrakło praktycznie trochę czasu - jak sam twierdzi, 45 minut na rozwiązanie trzech rozbudowanych zadań to zbyt mało.
Statystyka to nie tylko matematyka, jak sie wielu osobom wydaje. Kacper musiał wykazać się też olbrzymią wiedzą m.in. z geografii, przedsiębiorczości i WOS-u. Tym niemniej umiejętność analitycznego myślenia, którą rozwija dzięki matematyce, analiza danych, umiejętność wykonania odpowiednich obliczeń i wyciągnanie właściwych wniosków, pozwoliły mu dotrzeć do ścisłego finału i już teraz zdobyć indeks do 10 krajowych uczelni.

Wagę sukcesu  podnosi też fakt, że Kacper jest dopiero w pierwszej klasie. Gratulujemy!