W trzech klasach pierwszych został przeprowadzony warsztat dla uczniów i uczennic na temat samooceny i pewności siebie. Poczucie własnej wartości jest zależne od tego, jak sami siebie postrzegamy. Widoczne jest w samoocenie, głównie poprzez ocenianie różnych aspektów obrazu siebie, np. wyglądu, zdolności, umiejętności, charakteru, wiedzy. Niełatwym zadaniem okazała się dla wielu osób uczestniczących w zajęciach próba odpowiedzi na pytania odnoszące się do nich samych. Znajomość swoich mocnych i słabych stron, a także ich akceptacja to kluczowe czynniki kształtujące odporność psychiczną i ułatwiające radzenie sobie z trudnościami w życiu. 

 

 

e689cd75d027fec8501628b90b1061b417 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilkasach odbył się XXIV Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania, na którym nasi uczniowie godnie się zaprezentowali i (tradycyjnie już;) wrócili z nagrodami:

II miejsce - Natan Harasimowicz kl. IVA > zdjęcie

III miejsce - Błażej Sierko kl. IIB > zdjęcie

wyróżnienie - Oliwia Kowalik kl. IA > zdjęcie

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów i cieszymy się, że młodzież czyta, a do tego pięknie!

Fot. Waldemar Albowicz

>>> relacja

 

IBE konsultacje skrocone bez linkaKonsultacje w ramach projektu "Szkoła dostępna dla wszystkich (UNICEF-ASA)” będą dotyczyć problemów z następujących obszarów: psychiatria, pomoc psychologiczno - pedagogiczna obejmująca psychoterapię, psychoterapię uzależnień i psychologię kliniczną, wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży: prawne aspekty procesu kształcenia specjalnego, technologie wspomagające funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie osób z doświadczeniem migracji.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA: https://ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci/2189-konsultacje-w-projekcie-szkola-dostepna-dla-wszystkich-juz-otwarte

 

 

 

 

 

 

tolerancjaMiędzynarodowy Dzień Tolerancji to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Jest okazją do refleksji na temat nietolerancyjnych zachowań w wielu aspektach. Warto też zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy.

 

 

 

 

 

Bez nazwyWczoraj, 14.11.2023, odbył się konkurs pięknego czytania na który to stawiło się pokaźne grono uczestników. Ocena jury w składzie: pani Anna Leczycka i pan Jacek Liminowicz, obejmowała takie kategorie jak dobór tekstu, intonację, tempo czytania i dykcję. Ostatecznie wyłoniono zwycięzców w następującej kolejności:
I miejsce > Amelia Jungiewicz, kl.IIC
II miejsce > Oliwia Kowalik, kl.IA
III miejsce > Natan Harasimowicz, kl. IVA
               >  Błażej Sierko, kl. IIB
 GRATULUJEMY!!!galeria