Wspomnienia Absolwentki

Jestem absolwentką 1 LO w Giżycku, matura w roku 1974, moje nazwisko panieńskie to Anna Bohdziewicz (obecnie Anna Mężyk).  Naukę w liceum rozpoczęłam w roku 1970, to była chyba pierwsza w naszym mieście klasa matematyczno-fizyczna. Naszą wychowawczynią była pani Wielgosz, a matematyki uczyła nas pani profesor Halina Szabłowska.

W roku, w którym zdałam maturę, liceum otrzymało sztandar za zasługi, ale także jedno miejsce na studiach za granicą, w byłej NRD (Niemieckiej Republice Demokratycznej). Zaproponowano mi to miejsce, bo byłam na szczycie rankingu maturzystów. Decyzja nie była łatwa, jako najlepsza maturzystka mogłam wybrać dowolne miejsce na studiach w kraju. Ale skorzystałam z tej propozycji i po 6-tygodniowym kursie językowym w Toruniu, we wrześniu pojechałam na studia do NRD. Dostałam miejsce na Wyższej Szkole Komunikacji „Friedrich List” w Dreźnie, wybrałam kierunek ekonomika łączności. Studia o charakterze ekonomiczno-inżynierskim skończyłam  w roku 1978, z wyróżnieniem.

Szczególnym wspomnieniem z okresu studiów, związanym z naszym liceum jest sytuacja, gdy po pierwszym semestrze matematyki zwolniono mnie z nauki na drugim semestrze, dając od razu najwyższą ocenę końcową – jedynkę z matematykę na dyplom! Takie wrażenie zrobiły moje umiejętności z matematyki, wyniesione z liceum. Pani profesor Szabłowska dobrze nas uczyła - funkcje, logarytmy, rachunek prawdopodobieństwa, pochodne, różniczki, całki, …… pikuś.

Po powrocie do Polski podjęłam pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu (później Politechnika Radomska, obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K.Pułaskiego). Kolejne etapy kariery zawodowej, połączone z karierą rodzinną, to obrona z wyróżnieniem pracy doktorskiej w 2001 roku, w zakresie ekonomia - ekonomika transportu i uzyskanie w 2013 r. stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia, na podstawie monografii „Uwarunkowania i efekty reform kolei”. Za monografię habilitacyjną również dostałam wyróżnienie w konkursie ministra infrastruktury i rozwoju oraz nagrodę przyznaną przez prezesa PKP za habilitację poświęconą tematyce kolei.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu to moje miejsce pracy do dziś. Pracuję na stanowisku profesora uczelni, a obszarem mojej działalności naukowej jest szeroko rozumiany transport – ekonomika i organizacja transportu oraz polityka transportowa. W 2019r. Wydawnictwo Naukowe PWN wydało książkę, napisaną przeze mnie we współpracy z profesor Stanisławą Zamkowską, pt. „Problemy transportowe miast. Stan i kierunki rozwiązań”.

Moim sukcesem i radością jest też piątka dorosłych już dzisiaj dzieci, mądrych, dobrych ludzi. Jestem oczywiście tłumaczką języka niemieckiego, a ponadto z radością śpiewam w chórze, Chórze Ewangelickim im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Regularnie bywam w Giżycku, tutaj mieszkają moi bracia, tutaj spotykam się z koleżankami i kolegami z klasy, a niektórzy przyjeżdżają z bardzo daleka – z RPA, z Australii. Dla mnie „tutaj” to najpiękniejsze miejsce na Ziemi. W załączeniu przesyłam zdjęcie z naszego ostatniego spotkania koleżeńskiego, kiedyś  IVa. Ta z przodu w niebieskich spodenkach to ja. Oczywiście, zdjęcie wysyłam do pooglądania, nie do upublicznienia.