Prezentujemy Państwu dokumenty, na podstawie których funkcjonuje nasze Liceum.

         Aktualizacja

STATUT

Załącznik do statutu- Ceremoniał szkolny

 

08.11.2023

04.12.2019

Koncepcja pracy I LO w Giżycku    13.09.2018
Plan rozwoju liceum   13.09.2018
Program Wychowawczo – Profilaktyczny I Liceum Ogólnokształcącego   19.09.2023
Roczny Program Realizacji Doradztwa Zawodowego w szkołach w roku szkolnym 2023/24   19.09.2023
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego   16.05.2023
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi problemami edukacyjnymi   25.11.2021
PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW I LO W GIŻYCKU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH   13.12.2022
PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W I LO W GIŻYCKU   15.01.2024
Polityka oraz procedury ochrony małoletnich w I LO w Giżycku   15.02.2024
Wytyczne MEiN, MZ i GIS   11.08.2021
Procedury bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii   30.08.2021
Materiał informacyjny dla rodziców /szkolna RODO-wyprawka/   18.10.2021
Regulamin ZFŚS   24.02.2021
Załączniki ZFŚS   24.02.2021
Regulamin przyznawania stypendiów   14.06.2023
Regulamin Samorządu Uczniowskiego   18.03.2015
Regulamin Rzecznika Praw Ucznia   21.09.2017
Regulamin wycieczek   30.10.2023
Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym    18.04.2018
Załącznik do regulaminu wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym   18.04.2018
Regulamin balu studniówkowego   08.01.2019
     
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej   09.03.2015
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa   09.03.2015
   
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024   28.06.2023
 
     
Podanie o zwolnienie z zajęć WF    22.04.2014
   
   

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

 
  1. Pismo do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów
  2. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
  3. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole
 

OGÓLNOPOLSKIE INFOLINIE POMOCOWE:

* Infolinie 1

* Infolinie 2

 
     
11-500 Giżycko ul. Szarych Szeregów 13