Oferta edukacyjna I LO

Oferta edukacyjna I LO

  • liczba przyjmowanych klas pierwszych - 4
  • liczba miejsc w klasach pierwszych - 120
  • szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym i międzyoddziałowym
  • po pierwszej klasie uczniowie mogą zmienić klasę w związku z wyborem przedmiotów rozszerzonych
  • szkoła oferuje trzy języki obce do wyboru: język angielski, język niemiecki, język rosyjski — przy czym jeden musi być kontynuacją języka nauczanego na poprzednim etapie edukacyjnym
  • w klasie pierwszej wszyscy uczniowie będą uczyć się takich samych przedmiotów w takiej samej ilości godzin
  • w każdej klasie tygodniowo liczba godzin wynosi: kl. I- 30, kl. II- 32, kl. III- 29

PROPONOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Masz możliwość wyboru od dwóch do trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym. poniżej znajdują się propozycje doboru rozszerzeń do kierunków studiów. Jednak ostatecznie to Ty podejmiesz decyzję.

JEZYK POLSKI + HISTORIA - dziennikarstwo, prawo

JĘZYK POLSKI + JEZYK ANGIELSKI - filologia angielska

JĘZYK POLSKI + GEOGRAFIA/BIOLOGIA – psychologia, archeologia

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE + HISTORIA -prawo, dziennikarstwo,

dyplomacja, ekonomia, socjologia, europeistyka, politologia, turystyka i rekreacja

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE + GEOGRAFIA - kierunki mundurowe, wychowanie fizyczne, socjologia,

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE + JĘZYK ANGIELSKI - dziennikarstwo, turystyka i rekreacja, ekonomia, kierunki mundurowe, socjologia

GEOGRAFIA+ JĘZYK ANGIELSKI - turystyka i rekreacja, ekonomia,

GEOGRAFIA + MATEMATYKA- wychowanie fizyczne, architektura, geodezja GEOGRAFIA + BIOLOGIA - leśnictwo

MATEMATYKA + HISTORIA - prawo,

MATEMATYKA + BIOLOGIA - biotechnologia, fizjoterapia

MATEMATYKA + FIZYKA - kierunki politechniczne, mundurowe

MATEMATYKA + CHEMIA - kierunki politechniczne, mundurowe, farmacja

MATEMATYKA + INFORMATYKA - kierunki politechniczne, mundurowe, ekonometria, ekonomia

MATEMATYKA + WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - mundurowe, ekonomia

geodezja, ekonomia, inżynieria środowiskowa, mundurowe, turystyka i rekreacja

BIOLOGIA + JĘZYK ANGIELSKI - dietetyka

BIOLOGIA + CHEMIA - medycyna, dietetyka, fizjoterapia, farmacja, psychologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo

BIOLOGIA + FIZYKA - fizjoterapia, medycyna, biotechnologia

 

Wiedz, że:

  • przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym nie musisz zdawać na egzaminie maturalnym.