Oferta edukacyjna I LO

  • liczba przyjmowanych klas pierwszych - 2 (60 uczniów = 2x30)
  • od klasy I uczysz się przedmiotów w zakresie rozszerzonym

 

Warunkiem utworzenia oddziału o danym profilu jest odpowiednia liczba kandydatów.

Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych będą mogły odbywać się w grupach międzyoddziałowych (jak dotychczas).

 

Przygotowaliśmy propozycje profili z następującymi przedmiotami rozszerzonymi:

> Profil politechniczny: matematyka - fizyka - j. angielski

> Profil medyczny: biologia - chemia - matematyka

> Profil humanistyczny: j. polski - WOS - j. angielski

 

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA PROPONUJEMY DODATKOWE ZAJĘCIA:

w klasie I Coaching

w klasie II Język angielski w praktyce, Poznaj siebie przez sztukę

w klasie III Laboratorium fizyczne, Laboratorium chemiczne, Techniki dziennikarskie

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły 87 428 22 30