Oferta edukacyjna I LO

  • liczba przyjmowanych klas pierwszych - 3
  • od klasy I uczysz się przedmiotów w zakresie rozszerzonym

PROPONOWANE ROZSZERZENIA:

Przy składaniu dokumentów zapytamy Cię o Twoje preferencje i w ostateczności zebrane od kandydatów informacje pozwolą na utworzenie ostatecznych profili, np: jeśli większość wybierze tylko geografię i matematykę nie będzie rozszerzenia angielskiego.

Poniżej znajdują się propozycje, z których możesz skorzystać:
 
  1. Dziennikarsko-społeczny

wiodący JĘZYK POLSKI  +  WOS  + JĘZYK ANGIELSKI lub GEOGRAFIĘ

>>> dziennikarstwo, prawo, socjologia, dyplomacja, filologia, europeistyka, politologia, bezpieczeństwo, kulturoznawstwo, administracja, pedagogika

  1. Politechniczny

wiodąca  MATEMATYKA + FIZYKA + GEOGRAFIA lub  JĘZYK ANGIELSKI     

>>> geodezja, ekonomia,  budownictwo, mechatronika, energetyka, automatyka i robotyka, ekonometria, europeistyka, analityka gospodarcza, logistyka

  1. Medyczny

wiodąca BIOLOGIA + CHEMIA + MATEMATYKA

>>> medycyna, weterynaria, dietetyka, farmacja,  psychologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, biotechnologia, inżynieria środowiskowa, analityka medyczna