UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

Wszyscy uczniowie I LO w Giżycku są objęci świadczeniem profilaktycznej opieki przez pielęgniarkę szkolną/higienistkę szkolną.

W przypadku rezygnacji ze świadczeń pielęgniarki szkolnej/higienistki szkolnej złożyć należy pisemne oświadczenie o rezygnacji ze świadczeń i dostarczenie pisma do gabinetu pielęgniarki/higienistki.

Oświadczenie pisemne w imieniu niepełnoletniego składają rodzice lub opiekun prawny. Uczeń pełnoletni może złożyć oświadczenie osobiście.