mgr Julita Ewa Zawadzka

pedagog szkolny, doradca zawodowy

pon. - pi.      8.30 - 13.30

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna (niepowodzenia szkolne, dysleksja rozwojowa, problemy okresu dojrzewania, praca z uczniem zdolnym)

2. Doradztwo edukacyjno - zawodowe (rozpoznawanie mocnych stron ucznia, pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia, informacja o zasadach rekrutacji, specyfice kierunków studiów itp)

3. Indywidualna opieka pedagogiczna (stres, nieśmiałość, agresja, niska motywacja do nauki, konflikty itp)

4. Profilaktyka wychowawcza (profilaktyka zachowań ryzykownych)

Zadanie realizowane we współpracy z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, uczniami poprzez:

- rozmowy i zajęcia indywidualne, - zajęcia grupowe, - akcje tematyczne, - współpracę ze środowiskiem (m.in. PORE, CPUiIS, MCK, PUP, KPP)

5. Opieka nad blogiem szkolnym i kółkiem psychologiczno - pedagogicznym

ZAPRASZAM DO WSPÓŁTWORZENIA INTERNETOWEGO WYDANIA GAZETKI SZKOLNEJ ILO! http://niecodzienniklo.blogspot.com/

Zainteresowanych proszę o kontakt z Patrycją Nadziak, IIA

We wtorek 21 marca uczniowie pierwszych klas uczestniczyli w zajęciach dotyczących zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Prowadzący p. Paweł Martyniuk stworzył atmosferę do zadawania pytań i uzupełnienia swojej wiedzy na temat środków odurzających. Uczniowie analizowali nie tylko skutki eksperymentowania ze środkami uzależniającymi, ale także przyczyny, dla których młodzież bezkrytycznie sięga na przykład po dopalacze. Zajęcia sfinansowane dzięki wsparciu Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

 

Przekonania typu „Na pewno mi się nie uda”, „Nie zdam, to pewne”, „Polegnę” są przekonaniami, które zaklinają rzeczywistość i mogą dawać pozorne poczucie wpływu na rzeczywistość. Tego typu przekonania nazywamy nieracjonalnymi, ponieważ nie są oparte na racjonalnej analizie sytuacji, ale na jakimś rodzaju nieuzasadnionej pewności.

Czytaj więcej: Stres pod kontrolą

W marcu funkcjonariusze KPP w Giżycku: mł.aspirant Iwona Chruścińska i aspirant Waldemar Kuncer zapoznają uczniów klas pierwszych i trzecich z zagadnieniami opisanymi w kodeksach prawa. Spotkania na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konsekwencji prawnych za popełnione czyny karalne mają na celu uświadomienie młodzieży odpowiedzialności, jaką ponoszą - nie tylko za swoje życie.