W piątkowym spotkaniu z terapeutką uzależnień, Panią Patrycją Pilis z Pracowni psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych w Białymstoku, wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Zanim został omówiony problem uzależnień pani psycholog rozmawiała z młodzieżą o radzeniu sobie z emocjami, o przemocy rówieśniczej i zagrożeniach związanych z Internetem. Spotkanie było okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za własne zachowanie. 

 

 

 

 

We wtorek 29. listopada ponad 150 uczniów wzięło udział w programie profilaktyki uzależnień NOE. Jego celem jest  zwrócenie uwagi na nieprawidłowe przekonania panujące wśród młodzieży; ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Program, prowadzony przez p. Ewę Kowalczyk, psychoterapeutkę, składał się z trzech części: Prawda, Miłość, Wolność. Informacje o szkodliwości alkoholu, zarówno w sferze fizycznej, jak i społecznej, uzupełniały relacje z osobistych doświadczeń współprowadzących spotkanie: p. Lilli Harasim i p. Piotra Pułjanowskiego. Uczniowie brali udział w dyskusji oraz w scenkach prezentujących mechanizmy uzależnienia. Dziękujemy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku za umożliwienie realizacji programu.  

 

Czytaj więcej: NOE w liceum

Komendant Straży Miejskiej w Giżycku, Maciej Ambroziak opowiedział uczniom o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu. Hejt, nieprawdziwe treści, ośmieszanie i poniżanie innych, umawianie się przez Internet z nieznajomymi, umieszczanie danych wrażliwych na portalach społecznościowych – to tylko niektóre z tych zagrożeń. Uczniowie dowiedzieli się o podstawowych zagadnieniach prawnych z zakresu odpowiedzialności osób nieletnich.