Miejsce realizacji: I LO w Giżycku

Termin realizacji: wrzesień 2018 – maj 2019

Kordynator projektu: mgr Jolanta Cieślewicz

Nauczyciele wspierający: mgr Marek Cieślewicz

Realizatorzy projektu: uczniowie i nauczyciele I LO

Opis projektu

1) Wstęp

Projekt stwarza możliwości poznania sylwetki patrona szkoły oraz jego twórczości. Uczniowie mogą wykazać się kreatywnością, samodzielnością i odpowiedzialnością. Realizują zadania, uczą się pracy w zespole. Sami organizują swoją pracę, a także uczą się jak prezentować jej efekty. Uczestnicy korzystają z różnych żródeł informacji, selekcjonują zdobytą wiedzę.

 

2) Cele projektu

Uczeń

 • zna biografię Wojciecha Kętrzyńskiego
 • czyta i analizuje utwory pisarza
 • interpretuje twórczość patrona
 • planuje własną pracę, wykonuje zadania projektowe
 • korzysta z różnych żródeł informacji
 • gromadzi, selekcjonuje zdobyte informacje w celu przygotowania konkursów, akademii
 • prezentuje zebrany materiał
 • odpowiada za pracę własną i całego zespołu
 • zna na pamięć fragmenty utworów Wojciecha Kętrzyńskiego
 • uczestniczy w akademii „Znam bohaterów Niepodległej“

 3) Formy realizacji

 • wystawa w holu szkoły
 • konkurs plastyczny fotograficzny, recytatorski
 • montaż słowno-muzyczny
 • artykuły, sprawozdania do gazetki szkolnej
 • promocja w środowisku lokalnym
 • album z krótką notką biograficzną wybranej postaci historycznej (bohatera kolażu)

 4) Zadania do realizacji

Wrzesień – wykonanie gazetki ściennej poświęconej życiu i działalności Wojciecha Kętrzyńskiego (hol szkoły)

– konkurs plastyczny – wykonanie ilustracji do wybranego utworu Kętrzyńskiego

 • sposób realizacji: uczniowie wykonują ilustracje (technika dowolna). Prezentacja prac uczniowskich w holu szkoły.
 • sposób dokumentowania: zdjęcia prac, najciekawsze prace zamieszczone na stronie internetowej szkoły

Październik – zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy o życiu, działalności i twórczości patrona

 • sposób realizacji: opracowanie regulaminu konkursu, zadań konkursowych. Przeprowadzenie konkursu.
 • sposób dokumentowania: regulamin konkursu, zestaw zadań konkursowych, protokół z przeprowadzonego konkursu

Listopad – program artystyczny pt. „Co to znaczy być Polakiem?“

 • sposób realizacji: opracowanie scenariusza programu w którym przedstawione będą sylwetki wybitnych Polaków związanych z rocznicą 100-lecia Niepodległości
 • sposób dokumentowania: zdjęcia z akademii, artykuł/sprawozdanie z uroczystości na stronie internetowej szkolnej gazetki, notatka w kronice szkoły.

Grudzień/Styczeń – konkurs fotograficzny pt. „Znam bohaterów Niepodległej“

 • sposób realizacji: wykonanie kolażu (postacie Polaków z różnych epok, zaangażowanych w proces niepodległościowy, zaprezentowanie w formie notki biograficznej dorobku wybranego bohatera)
 • sposób dokumentowania: zdjęcia prac, przygotowanie albumu, w którym zaprezentowani zostaną bohaterowie Niepodległej

 Luty/Marzec – szkolny konkurs recytatorski (wykorzystanie prac plastycznych – ilustracji do utworu)

 • sposób realizacji: opracowanie regulaminu konkursu, powołanie komisji, zorganizowanie konkursu (szkolny/ międzyszkolny)
 • sposób dokumentowania: regulamin, lista uczestników, protokół, zdięcia/wydarzenie filmowane

Kwiecień/Maj – wycieczka do Kętrzyna, śladami Wojciecha Kętrzyńskiego (udział biorą uczniowie zaangażowani w realizację projektu oraz osoby nagrodzone)

 • sposób realizacji: zwiedzanie Muzeum Kętrzyńskiego, wystawa plenerowa przed ratuszem miasta Kętrzyn
 • sposób dokumentowania: zdięcia, filmy, sprawozdanie z wycieczki

5) Efekty projektu:

dla ucznia

 • zna sylwetkę patrona oraz jego twórczość
 • potrafi współpracować w grupie
 • integruje się z uczniami innych klas/szkół
 • staje się bardziej komunikatywny, kreatywny, odpowiedzialny
 • doskonali sprawność mówienia, czytania w różnych sytuacjach komunikacyjnych

dla szkoły

 • współpraca z Biblioteką Miejską, panem Janem Sektą
 • promocja szkoły w środowisku
 • pozyskanie środków na wycieczkę do Kętrzyna

dla środowiska

 • kontakty z mediami
 • upowszechnienie informacji o osiągnięciach szkoły
 • promocja i korzystny wizerunek szkoły
 • zainteresowanie szkołą potencjalnych uczniów
 • zaprezentowanie swoich osiągnięć w środowisku