Rada Rodziców

Przewodniczącą Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 jest pani Ewa Sylwestrzak

W bieżącym roku szkolnym składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł

* Regulamin Rady Rodziców

* Poradnik Rady Rodziców- MEN
 

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku posiada konto bankowe w:
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
nr konta 90 934300050013253830000010

Dane adresowe:

I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku 

ul. Trauguta 1, 11-500 GIŻYCKO

tel/fax  87 428 22 30

 

 

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich darczyńców o wsparcie naszej szkoły poprzez przekazanie 1% podatku na konto Fundacji Rosa, wpisanej do KRS pod nr 0000207472. 

Identyfikator naszej szkoły: 113839

Więcej informacji na stronie Fundacji: http://www.fundacjarosa.pl/procent-podatku