Ważne daty

trąbka

  • 22 maja 2023r. do 21 czerwca 2023r. - złóż wniosek o przyjęcie do naszej szkoły + 2 zdjęcia legitymacyjne

 

  • 23 czerwca 2023r. do 12 lipca 2023r. - przynieś oryginał/kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady

 

  • do 12 lipca 2023r. (do godz. 12.00) - przynieś zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

  • 14 lipca 2023r. - znajdź siebie na liście kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły (godz.12.00)

 

  • do 20 lipca 2023r. (do godz. 15.00) - potwierdź, że chcesz się u nas uczyć w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

 

  • 21 lipca 2023r. - OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH :)
     (do godz. 12.00)

 

Dodatkowo do sekretariatu szkoły należy dostarczyć:

>>> orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

(w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami), jeżeli kandydat takie orzeczenie posiada

>>> dwie fotografie legitymacyjne