Ważne daty

trąbka

  • 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. - złóż wniosek o przyjęcie do naszej szkoły + 2 zdjęcia legitymacyjne

 

  • 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. - przynieś oryginał/kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady

 

  •  do 14 lipca 2021r. - przynieś zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

  • 22 lipca 2021r. - znajdź siebie na liście kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły(godz.12.00)

 

  • do 30 lipca 2021r. (do godziny 13.00) - potwierdź, że chcesz się u nas uczyć w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

  • 02 sierpnia 2021r. - OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH :)