Ważne daty

trąbka

  • 20 maja 2024r. do 19 czerwca 2024r. - złóż wniosek o przyjęcie do naszej szkoły + 2 zdjęcia legitymacyjne

 

  • do 08 lipca 2024r. (do godz. 12.00) - przynieś świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

  • 10 lipca 2024r. - znajdź siebie na liście kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły

 

  • do 15 lipca 2024r. - potwierdź, że chcesz się u nas uczyć w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

 

  • 16 lipca 2024r.  (do godz. 10.00) - OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH :)

 

Dodatkowo do sekretariatu szkoły należy dostarczyć:

>>> orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

(w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami), jeżeli kandydat takie orzeczenie posiada

>>> dwie fotografie legitymacyjne