Odsłony: 126

Projekt realizowany był w naszej szkole od stycznia do czerwca 2019 roku. Powstał w odpowiedzi na coraz większy problem współczesnego świata, jakim jest niezdrowe odżywianie, mała aktywność fizyczna oraz nieodpowiedzialne zakupy i związane z tym zanieczyszczenie środowiska.

W ramach jego realizacji podjęto następujące działania:
1. Przygotowano i przeprowadzono w klasach pierwszych i drugich 4 prezentacje:
- Zasady zdrowego odżywiania ( uczniowie z klasy ID – Julia Rogalska, Lena Zielińska, Małgorzata Macina, Jakub Dumała, Ireneusz Pietkiewicz)
- Kupuj odpowiedzialnie ( uczennice z klasy IIC - Weronika Łukasiewicz oraz Sylwia Drabent)
- Dom bez odpadów ( uczniowie klasy IIA – Gabriela Wileńska i Oliwia Idźkowska oraz z ID – Michał Rubacki i Ziemowit Juszczuk
- Sprawiedliwy handel (uczniowie klasy IC – Kinga Dzika, Mirosław Skrypoczka, Konstanty Białasz)
2. Przygotowano plakaty oraz ulotki tematyczne dla uczniów
3. Przygotowano i przeprowadzono konkursy dotyczące poruszanej problematyki ( z nagrodami)
4. Nawiązano współpracę z PSSE oraz Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim. Zaproszono pracowników w celu promocji zdrowego stylu życia. Zorganizowano spotkania dla młodzieży w auli szkolnej (trzy naukowe prelekcje Dr hab Anny Biedunkiewicz i dr Agaty Żmijewskiej oraz film „Stop dopalaczom”)
5. Klasa I C zorganizowała Dzień zdrowia ( Kącik kulinarny -zdrowe przekąski, owoce, warzywa, soki owocowe, herbatki ziołowe, kącik medyczny – pomiar ciśnienia oraz ilości wydychanego CO 2. Promowano również aktywność fizyczną poprzez ćwiczenia śródlekcyjne)

Wszystkim zaangażowanym uczniom w realizację projektu – szczególnie klasie IC, ID, IIC oraz II A,D (grupa przyrody) serdecznie dziękujemy!😊 Bez Was byłoby to niemożliwe 😉
Organizatorzy: Anna Prażmo, Elżbieta Wojciulewicz

Cele projektu
Cel główny: powszechna edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz uświadomienie młodzieży, że to oni kształtują świat poprzez odpowiedzialne postępowanie.
Cele szczegółowe:
upowszechnienie wiedzy na temat.: rolnictwa ekologicznego, żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej oraz zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
organizacja Festynu Zdrowia, czyli praktyczne promowanie postaw prozdrowotnych oraz żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej (poprzez zaproszenie na Festyn lokalnych producentów).

Zaproponowana formuła organizacji Festynu Zdrowia skupia wszystkie elementy składające się na zdrowy styl życia: poszerzanie wiedzy na temat zdrowia, zastosowanie praktyczne poprzez organizację zdrowych posiłków zawierających produkty ekologiczne i regionalne oraz organizację zabaw ruchowych o średniej aktywności.