Odsłony: 385

laptopyPOWIAT GIŻYCKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zdalna szkoła - efektywna szkoła".
Celem projektu jest: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Nasza szkoła otrzymała laptopy w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.