Odsłony: 1732

zd2Mimo trudnej sytuacji I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego systematycznie realizuje kolejne punkty projektu „Ławeczka Kętrzyńskiego”. Szkoła pozyskała grant w postaci darowizny (10 tys.)  w III edycji programu „ Moje miejsce na Ziemi”. Autorem wniosku był PZOSiPO.

Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa i budowanie więzi lokalnych w oparciu o postać Wojciecha Kętrzyńskiego. Cele szczegółowe to: zamontowanie (co miało miejsce 29.12.2020r.)  – jako stałego symbolu szkoły- ławeczki, która stanie się ważnym miejscem dla młodzieży  liceum. Ławeczka będzie popularyzować postać patrona ILO poprzez organizację wokół tego miejsca  licznych imprez: konkurs plastyczny na wykonanie ilustracji do wybranego utworu W. Kętrzyńskiego, konkurs na opracowanie muzyki do utworu W. Kętrzyńskiego,  aktywne zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej dla przedszkolaków, „Popołudnia recytatorskie”, wykłady dla młodzieży i słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, popularyzujące postać i twórczość patrona I LO, gra miejska dla rodzin z terenu miasta.  

Mamy nadzieję, że  wszystkie te założenia zrealizujemy mimo pandemii. Zapraszamy, podczas spaceru, do obejrzenia ławeczki, choć tak naprawdę to całkiem duża ławka :)