Odsłony: 1150

gala laureatowLaureatem tych zawodów został Wojtek Wiśniewski a finalistami Ania Perżyło, Martika Wiszniewska i Marek Lenczewski ( absolwenci klasy III d). Zarówno laureat jak i finaliści zdobyli uprawnienia do podjęcia studiów na dowolnym kierunku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w ciągu dwóch lat od zdobycia tytułu laureata lub finalisty.

Wszyscy otrzymali dyplomy, a laureat dodatkowo nagrodę rzeczową. Opiekun uczniów, pani Irena Piotrowska, za aktywność i współorganizowanie zawodów otrzymała list gratulacyjny od Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz dyplom za zajęcie III miejsca w kategorii „Aktywny nauczyciel 2017, współorganizator XV- tych Zawodów” od władz wydziału.

Wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na studiach.