Odsłony: 1078

migowy3Uczniowie poznali zasady Polskiego Języka Migowego, którym posługuje się społeczność osób głuchych w Polsce, zarówno osoby głuche, jak i słyszące dzieci głuchych rodziców. Jest to język wizualno-przestrzenny, posiadający własne, niezależne od języka polskiego, słownik i gramatykę. Warsztaty prowadziła pani Aleksandra Furtak z Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Giżycku.