Odsłony: 53

ekonomia 1030x687W ramach projektu "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki - I LO" współfinansowanego ze środków EFS uczestnicy zajęć "Czas na ekonomię" wyjechali do Warszawy. W ramach projektu odbyły się zajęcia na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz warsztaty w Centralnym Domu Technologii 'Centralna Przedsiębiorczość". Nie zabrakło też dodatkowych atrakcji.: lekcja w Muzeum Narodowym, zwiedzanie Zamku Królewskiego na Starówce oraz  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

galeria