Odsłony: 21
l.angKlasa 2a z inicjatywy pani Edyty Organek wzięła udział w dwugodzinnych warsztatach organizowanych przez Europejski Program Edukacyjny Nauka bez Granic. Tematyka spotkań - Britishness: James Bond, a reflection of changes in the British society; a następnie - British Culture Through Pop Music. Mark Willis - prowadzący, rodowity Brytyjczyk przedstawił młodzieży klimat i kulturę Anglii, Wielkiej Brytanii oraz Zjednoczonego Królestwa. Uczniowie z zaangażowaniem pracowali w grupach i wymieniali swoje wnioski z prowadzącym.
Nauczycielka planuje kontynuację warsztatów z kolejnymi klasami. Mamy nadzieję, że ta forma nauki będzie owocna.
galeria