Odsłony: 29

certyfikatMiło nam poinformować, że na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał naszej szkole Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu.

Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu jest prestiżowym konkursem, który ma na celu zachęcić do podejmowania działań w szkole i poza szkołą na rzecz kształcenia uczniów w poczuciu miłości Ojczyzny, chęci służenia Polsce i narodowi polskiemu, przekazywania pamięci o bohaterach i wydarzeniach przeżywanych w radości, jak i zadumie, świadomej przynależności do narodu, regionu, rodziny, wspólnoty lokalnej, poczucia dumy i odpowiedzialności za „wszystko, co Polskę stanowi”.

I Liceum Ogólnokształcące realizowało projekt o Wojciechu Kętrzyńskim. Dziękujemy za owocną współpracę Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku.