Odsłony: 87
aDziś, po raz pierwszy, w uroczystości pożegnania klas III poczet sztandarowy wystąpił z nowym sztandarem szkoły.
Sztandar to wyraz więzi integrujących szkołę; jest znakiem łączącym tych, którzy opuszczają jej progi, obecnych oraz przyszłych uczniów. Jest symbolem wyznawanych wartości, na stałe wpisując się w ceremoniał szkolny, tworząc tradycję I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego.
„Tradycją nazwać niczego nie możesz. I nie możesz uchwałą specjalną zarządzić, ani jej ustanowić. Tradycja to dąb, który tysiąc lat rósł w górę. Tradycja naszych dziejów jest warownym murem. To jest właśnie kolęda, świąteczna wieczerza, to jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa, to jest nasza historia, której się nie zmieni.
A to co dookoła powstaje od nowa, to jest nasza codzienność, w której my żyjemy.”
Dziękujemy sponsorom, naszym absolwentom (szczególnie firmie ADAMS) i nauczycielom, którzy ufundowali sztandar.
To jest autentyczna więź, łącząca pokolenia.
Dziękujemy.