Odsłony: 165

biologia w praktycePrezentujemy kolejne doświadczenia z enzymologii. W obydwu doświadczeniach badanym enzymem jest katalaza. Występuje ona zarówno w komórkach zwierzęcych jak i roślinnych, jednak nie ma jej w komórkach bakteryjnych. Ma to istotne znaczenie, jeżeli chodzi o praktyczny aspekt wykorzystania tej wiedzy. Wszyscy wiemy, że drobne skaleczenia na skórze dobrze jest polać wodą utlenioną. Pojawia się wówczas piana w zranionym miejscu. Nie wszyscy jednak wiemy, po co ta woda i skąd ta piana. Woda utleniona czyli nadtlenek wodoru ma silne właściwości utleniające i jest toksyczna dla komórek. Komórki naszego ciała mają możliwość rozkładu nadtlenku wodoru dzięki katalazie. Bakterie takiej właściwości nie mają. Jeżeli jesteście zainteresowani, to przeanalizujcie obydwa doświadczenia. Pokazują one, jak działa katalaza, w jakich komórkach występuje oraz jakie czynniki wpływają na jej aktywność. 

>>> Doświadczenie

>>> Doświadczenie