Odsłony: 100
laboratW środę (31.05.2022) uczniowie realizujący rozszerzony program biologii uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach projektu "Spotkania z Nauką".
Zajęcia miały formę ćwiczeń labolatoryjnych.🔬🧬🧪🌡
✅ W pierwszych z nich, zatytułowanych "Widma absorpcyjne czterech pochodnych hemoglobiny", uczniowie pod okiem dr hab. Elżbiety Łopieńskiej-Biernat wytworzyli oksy-, deoksy-, met- i karboskyhemoglobinę. Następnie przygotowali ich widma i określili długość fali, przy których występują maksima pochłaniania światła dla poszczególnych pochodnych hemoglobiny.
✅ W drugich zajęciach: "ABC biochemika: rozdzielanie, frakcjonowanie, wykrywanie", prowadzonych przez dr hab. Małgorzatę Dmitryjuk, uczestnicy poznali podstawowe techniki rozdzielania, frakcjonowania i wykrywania badanych składników w laboratorium biochemicznym.
✅ Wykonali trzy doświadczenia: elektroforezę DNA na żelu agarozowym, frakcjonowanie białek jaja kurzego oraz wykrywanie białek i cukrów za pomocą reakcji charakterystycznych.
Nasi uczniowie wyszli z zajęć bogatsi o nowe doświadczenia. 🙂
galeria