Odsłony: 172

image 01 25Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole odbył się teleturniej 1 z 10. Święto zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999r dla upamiętnienia wydarzeń, do których doszło w 1952r w Bangladeszu. Zginęło wówczas 5 studentów, którzy domagali się nadania ich językowi rodzimemu statusu języka urzędowego.

>>> Dlaczego obchodzimy to święto?

Niestety coraz więcej języków zanika. Według UNESCO, niemal połowa z 6000 zaniknie w ciągu 2-3 pokoleń. Przesłaniem święta jest ochrona języków ojczystych i podkreślenie wartości edukacji językowej.

Ze wszystkich elementów, składających się na tożsamość człowieka, to właśnie język uważa się za najważniejszy. Potwierdzają to słowa Jarosława Iwaszkiewicza: „Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym. Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury.”

galeria

>>> Czy wiecie, że?:

- Badacze wyróżniają 5 okresów rozwoju języka polskiego?: przedpiśmienny, staropolski, średniopolski, nowopolski i współczesny

- W 1475 roku we Wrocławiu powstał pierwszy polski druk, zawierający trzy modlitwy katolickie. Wydarzenie to miało miejsce 35 lat po wynalezieniu druku przez Gutenberga.

- Język polski historycznie wywodzi się z języka prasłowiańskiego. Nie posiadał żadnych zasad gramatycznych i ortograficznych. Najstarsze zadanie zapisane w języku polskim pochodzi z 1270 roku zapisane na karcie 24 Księgi henrykowskiej, brzmiało: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”. Współcześnie moglibyśmy przetłumaczyć je tak: Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj.

- Język polski – obok chińskiego, węgierskiego i fińskiego – uważany jest za jeden z najtrudniejszych do nauki języków świata.

- Od połowy XVI wieku do początku wieku XVIII polszczyzna była językiem dworskim w Rosji i tą drogą przeniknęło do języka rosyjskiego szereg wyrazów pochodzenia zachodnioeuropejskiego, przyswojonych wcześniej przez język polski, oraz wyrazów rdzennie polskich.

>>> Co polszczyzna zawdzięcza innym językom i czy należy się tego wstydzić?