Odsłony: 49
pielgrzymkaW kwietniu odbyła się czterodniowa szkolna pielgrzymka młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego. Program obejmował nie tylko podróż do miejsc kultu religijnego (Kalwaria Zebrzydowska, Klasztor Jasnogórski), ale także zwiedzanie Krakowa, obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, a w Wadowicach kościoła, w którym był chrzczony Papież Jan Paweł II.
Dziękuję opiekunom, a przede wszystkim młodzieży, która była wspaniała pod każdym względem: punktualna, zdyscyplinowana i optymistycznie nastawiona, mimo dosyć napiętego harmonogramu pielgrzymki.
Korzyścią niewymierną takich wyjazdów jest rozwój naszej osobowości, kultury i wiary.
Ks. Rafał Małotagaleria