Odsłony: 109

Kurs uważności, opracowany przez Akademię Mindfulness dla Młodzieży w Warszawie, to seria sześciu lekcji przeznaczona dla uczniów w wieku dorastania. "Nie traktujemy Mindfulness jako kolejnego przedmiotu do uczenia się. Program w sposób bezpośredni stanowi zaproszenie do doświadczania swojego oddechu, ciała, uczuć, myślenia".

Zapraszam młodzież liceum do udziału w Treningu Uważności w formie zajęć pozalekcyjnych. Proszę o kontakt w Librusie lub w sali 103 -  Julita Zawadzka, pedagog szkolny i nauczyciel AMdM.

Istotne w kontekście edukacji badania naukowe nad uważnością dowodzą, że dzięki regularnemu treningowi Mindfulness: zwiększa się nasza zdolność koncentracji, rozwijamy umiejętność empatii, czujemy większą kontrolę nad naszym codziennym życiem - i również lepiej śpimy, wzmacnia się zdolność organizmu do samoregeneracji, rozwijamy odporność psychiczną, budzimy się do pełniejszego, bardziej satysfakcjonującego doświadczania życia - wszystkimi zmysłami. 

Każda z sześciu lekcji trwa, w zależności od możliwości czasowych, od 45 do 60 minut. Odbywa się w formie prezentacji łączącej wypowiedzi bohatera/ki (przewodnika danego tematu), informacje naukowe oraz ćwiczenia uważności, po których uczniowie dzielą się swoimi wrażeniami.