Odsłony: 213

Narodowa Agencja ogłosiła wyniki konkursu wniosków o akredytację – znaleźliśmy się na liście szkół, którym przyznano akredytację.

Jest to ogromny sukces naszej szkoły i duże przedsięwzięcie, które pozwoli społeczności szkolnej rozwijać kompetencje językowe, dostosować praktyki pedagogiczne do nowoczesnych standardów nauczania. Takie podejście przyniesie pozytywne efekty oraz przyczyni się do zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska szkolnego, w którym uczniowie osiągną sukcesy zarówno w nauce, jak i w życiu.