Odsłony: 158

Zadanie kwietniowe przygotowane przez organizatorów SMP 2.0, programu profilaktyki zdrowia psychicznego, który realizujemy w liceum od września, dotyczyło różnorodności i otwierania się na ludzi oraz budowania klimatu akceptacji w naszej placówce. Zarówno różnorodność kulturowa, etniczna, jak i neurologiczna są kluczowymi aspektami naszego świata, które wymagają głębszego zrozumienia, akceptacji i integracji.

W ramach szkolnych warsztatów fotograficznych, których opiekunem jest polonista, Jacek Liminowicz, nawiązaliśmy współpracę z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Siedliskach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, co zostało uwieńczone zajęciami warsztatowymi naszej młodzieży polegającymi na sesji zdjęciowej w ośrodku w Siedliskach.

 Doświadczenie zdobyte na dwuletnich warsztatach w liceum pozwoliło uczniom na wykonanie sesji zdjęciowej z podopiecznymi ośrodka, czego najcenniejszym efektem było spotkanie dwóch różnych środowisk w szczególnej relacji związanej ze sztuką wizualną, jaka jest fotografia. W piątek 12.04.2024r. w Twierdzy Boyen w Giżycku odbył się wernisaż fotografii „Jak się czujemy” zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedliskach we współpracy z I LO w Giżycku. Modelami byli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, fotografami zaś uczniowie naszego liceum  (fotorelacja https://www.facebook.com/twierdzaboyen.twierdz/)

We wtorek 30.04.2024 uczniowie kl. 2b z wychowawczynią Mariolą Plaugo włączyli się do wspólnych obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 2024 zorganizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedliskach. Zadaniem uczniów było znalezienie siedliskowego skrzata, który ukrył się w giżyckim plenerze (za drzewem, gdzieś w trawie, za ławką…). Skrzaty zostały wykonane w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Siedliskach. Znalazca pięknego krasnala, stawał się jego nowym właścicielem. Od tygodnia liceum jest dumne z nowego mieszkańca!

Młodzież liceum miała możliwość włączyć się w cudowne wydarzenia wymagające zaangażowania i otwartości na różnorodność. Efektem była wzajemna lekcja doceniania, akceptacji i życzliwości. Udział w akcjach sprzyjał doświadczeniu i refleksji o tolerancji.