Odsłony: 50

W maju wykonaliśmy zadanie, które służyło rozwijaniu u uczniów i uczennic umiejętności budowania postawy przedsiębiorczej. Funkcjonowanie w społeczeństwie opierającym się na szybkim, bezpośrednim dostępie do informacji wymaga umiejętności rozumienia otaczającej rzeczywistości i aktywnego działania na rzecz zmian o charakterze lokalnym i globalnym. Zadanie to doskonale realizowane jest w naszym liceum nie tylko w tym miesiącu - w ramach przedmiotów prowadzonych przez Panią Martę Koplin (biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości) uczniowie przez cały rok szkolny są zachęcani do dyskusji na temat świadomości finansowej, przedsiębiorczości, samodzielności i proaktywności. W kwietniu i w maju klasy pierwsze omawiały tematy dotyczące finansów osobistych, z kolei uczniowie klas drugich uczestniczyli w webinarze dotyczącym oszczędzania i inwestowania.