erasmusJuż w najbliższą niedzielę grupa 20-tu uczniów klas pierwszych i drugich z naszego liceum wyjedzie wraz z opiekunami do Grecji. Wyjazd organizowany jest jako główna część projektu edukacyjnego dla mobilności grupowej w programie Erasmus+ - Edukacja szkolna. Biorący w nim udział, będą w dniach 24.05 - 2.06 pracować w greckich szkołach, realizując główne cele zajęć, czyli rozwijanie świadomości cyfrowej i wypracowywanie zasad bezpieczeństwa w Internecie.
W trakcie zajęć będą pracować w międzynarodowych grupach, brać udział w debatach, tworzyć plakaty, prezentacje, filmiki i fotorelacje. Wszystko to pozwoli uczestnikom wymienić się poglądami związanymi z bezpieczeństwem w sieci, wypracować wspólnie zasady bezpieczeństwa oraz rozpowszechnić je wśród swoich rówieśników. Poruszane będą zagadnienia dotyczące pojęcia własności intelektualnej, praw autorskich, wyszukiwania informacji a także nawiązywania kontaktów w Internecie w bezpieczny sposób.
Oczywiście niezmiernie ważna jest też możliwość poznania greckich rówieśników, nawiązywania relacji i komunikowania się. Z pewnością będzie też czas na poznanie zabytków starożytnej Grecji, przybliżenie greckich zwyczajów i kultury. A wszystko to w przyjaznym klimacie śródziemnomorskiego państwa.
galeria

LEADERS LANGUAGE19 maja uczennice klasy 3f z opiekunem uczestniczyły w gali finałowej konkursu ,,Zostań Liderem Eko- Zmian” odbierając nagrody w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku. Przywiozłyśmy dyplomy i nagrody za II, III miejsce oraz wyróżnienie w kategorii plakat o tematyce ekologicznej. Grupa miała też okazję wysłuchać świetnego wykładu ,,Euromarketing - czyli jak kupuje mózg” wygłoszonego przez pana Sylwestra Pilipczuka - certyfikowanego coacha, wykładowcy MBA i praktyka marketingu.

To doskonałe doświadczenie i nowa wiedza, jaką nam sprzedano.

Dziękujemy uczennicom za zaangażowanie i poświęcony czas. Tak trzymać.galeria

biologia w praktycePrezentujemy kolejne doświadczenia z enzymologii. W obydwu doświadczeniach badanym enzymem jest katalaza. Występuje ona zarówno w komórkach zwierzęcych jak i roślinnych, jednak nie ma jej w komórkach bakteryjnych. Ma to istotne znaczenie, jeżeli chodzi o praktyczny aspekt wykorzystania tej wiedzy. Wszyscy wiemy, że drobne skaleczenia na skórze dobrze jest polać wodą utlenioną. Pojawia się wówczas piana w zranionym miejscu. Nie wszyscy jednak wiemy, po co ta woda i skąd ta piana. Woda utleniona czyli nadtlenek wodoru ma silne właściwości utleniające i jest toksyczna dla komórek. Komórki naszego ciała mają możliwość rozkładu nadtlenku wodoru dzięki katalazie. Bakterie takiej właściwości nie mają. Jeżeli jesteście zainteresowani, to przeanalizujcie obydwa doświadczenia. Pokazują one, jak działa katalaza, w jakich komórkach występuje oraz jakie czynniki wpływają na jej aktywność. 

>>> Doświadczenie

>>> Doświadczenie

co2W piątek 29.04 grupa uczniów z klasy 2B wzięła udział w gali ogłoszenia wyników ogólnopolskiego konkursu „Dbaj o klimat. Redukuj CO2". Gala odbyła się Warszawie w siedzibie partnera kampanii- BNP Paribas Securities Services. Uczestniczyła w niej młodzież z wyróżnionych szkół : z Warszawy, Krakowa, Rybnika, Częstochowy i Studzieńca. Laureaci wysłuchali wykładu o gazach cieplarnianych eksperta do spraw klimatu i edukacji klimatycznej, pani Anny Sierpińskiej, przedstawicielki Fundacji Nauka o klimacie. Zaprezentowane zostały wszystkie nagrodzone projekty. Prace konkursowe były bardzo różnorodne, pomysłowe i przede wszystkim oparte na indywidualnych talentach i zainteresowaniach uczniów. Jury konkursu w najbliższym czasie rozdzieli nagrody wszystkim laureatom (będzie to wsparcie finansowe lub merytoryczne z zależności od założeń projektu).

Zwieńczeniem gali był słodki poczęstunek z wegańskim tortem, który ze względu na oryginalny wygląd prezentujemy w galerii.

Uczniom klasy 2B gratulujemy i życzymy wytrwałości w dalszej realizacji projektu.

galeria

aDziś, po raz pierwszy, w uroczystości pożegnania klas III poczet sztandarowy wystąpił z nowym sztandarem szkoły.
Sztandar to wyraz więzi integrujących szkołę; jest znakiem łączącym tych, którzy opuszczają jej progi, obecnych oraz przyszłych uczniów. Jest symbolem wyznawanych wartości, na stałe wpisując się w ceremoniał szkolny, tworząc tradycję I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego.
„Tradycją nazwać niczego nie możesz. I nie możesz uchwałą specjalną zarządzić, ani jej ustanowić. Tradycja to dąb, który tysiąc lat rósł w górę. Tradycja naszych dziejów jest warownym murem. To jest właśnie kolęda, świąteczna wieczerza, to jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa, to jest nasza historia, której się nie zmieni.
A to co dookoła powstaje od nowa, to jest nasza codzienność, w której my żyjemy.”
Dziękujemy sponsorom, naszym absolwentom (szczególnie firmie ADAMS) i nauczycielom, którzy ufundowali sztandar.
To jest autentyczna więź, łącząca pokolenia.
Dziękujemy.