IMG 5570Jak co roku przyjęliśmy zaproszenie 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. W dniach 12-13 lutego odbyły się warsztaty historyczno-edukacyjne poświęcone „Deportacji Polaków na Sybir". Obejrzeliśmy film dokumentalny, w którympani Halina Bieniakońska-Żak wspominała swoje doświadczenia z deportacji za Ural.

Film oraz zgromadzone eksponaty wywarły na nas olbrzymie wrażenie. Zrozumieliśmy, co to znaczy, że Polacy znaleźli się na „nieludzkiej ziemii".

 

 

Narodowa Agencja ogłosiła wyniki konkursu wniosków o akredytację – znaleźliśmy się na liście szkół, którym przyznano akredytację.

Jest to ogromny sukces naszej szkoły i duże przedsięwzięcie, które pozwoli społeczności szkolnej rozwijać kompetencje językowe, dostosować praktyki pedagogiczne do nowoczesnych standardów nauczania. Takie podejście przyniesie pozytywne efekty oraz przyczyni się do zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska szkolnego, w którym uczniowie osiągną sukcesy zarówno w nauce, jak i w życiu.

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich darczyńców o wsparcie naszej szkoły poprzez przekazanie 1,5% podatku na konto Fundacji Rosa, wpisanej do KRS pod nr 0000207472. 

Identyfikator naszej szkoły: 113839

> ULOTKA

Kurs uważności, opracowany przez Akademię Mindfulness dla Młodzieży w Warszawie, to seria sześciu lekcji przeznaczona dla uczniów w wieku dorastania. "Nie traktujemy Mindfulness jako kolejnego przedmiotu do uczenia się. Program w sposób bezpośredni stanowi zaproszenie do doświadczania swojego oddechu, ciała, uczuć, myślenia".

Zapraszam młodzież liceum do udziału w Treningu Uważności w formie zajęć pozalekcyjnych. Proszę o kontakt w Librusie lub w sali 103 -  Julita Zawadzka, pedagog szkolny i nauczyciel AMdM.

Istotne w kontekście edukacji badania naukowe nad uważnością dowodzą, że dzięki regularnemu treningowi Mindfulness: zwiększa się nasza zdolność koncentracji, rozwijamy umiejętność empatii, czujemy większą kontrolę nad naszym codziennym życiem - i również lepiej śpimy, wzmacnia się zdolność organizmu do samoregeneracji, rozwijamy odporność psychiczną, budzimy się do pełniejszego, bardziej satysfakcjonującego doświadczania życia - wszystkimi zmysłami. 

Każda z sześciu lekcji trwa, w zależności od możliwości czasowych, od 45 do 60 minut. Odbywa się w formie prezentacji łączącej wypowiedzi bohatera/ki (przewodnika danego tematu), informacje naukowe oraz ćwiczenia uważności, po których uczniowie dzielą się swoimi wrażeniami.