Rekrutacja 2022/2023 - w opracowniu

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego umożliwi Ci:

  • dobre przygotowanie go egzaminów maturalnych
  • pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad
  • udział w zajęciach pozalekcyjnych
  • udział w zawodach i turniejach sportowych
  • uczestnictwo w rajdach PTTK
  • stały kontakt ze szkołą poprzez e-dziennik

 Dokumenty wymagane przy rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022: