Żurek
Olbrzymim sukcesem zakończył się udział Kacpra Żurka, ucznia klasy Ib, w II edycji Olimpiady Statystycznej. Ta interdyscyplinarna olimpiada jest organizowana przez Główny Urząd Statystyczny, a patronują jej m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, kilkanaście polskich uczelni wyższych i Polskie Towarzystwo Statystyczne.
Kacper przeszedł pomyślnie przez kolejne etapy, osiągając najwyższy wynik w województwie warmińsko-mazurskimi i awansując do ścisłego finału rozgrywanego 13 marca 2018 roku w siedzibie GUS w Warszawie. Zdobył więc tytuł finalisty etapu centralnego i znalazł się wśród 30 najlepszych pasjonatów statystyki w Polsce. Warto też dodać, że do uzyskana tytułu laureata olimpiady zabrakło praktycznie trochę czasu - jak sam twierdzi, 45 minut na rozwiązanie trzech rozbudowanych zadań to zbyt mało.
Statystyka to nie tylko matematyka, jak sie wielu osobom wydaje. Kacper musiał wykazać się też olbrzymią wiedzą m.in. z geografii, przedsiębiorczości i WOS-u. Tym niemniej umiejętność analitycznego myślenia, którą rozwija dzięki matematyce, analiza danych, umiejętność wykonania odpowiednich obliczeń i wyciągnanie właściwych wniosków, pozwoliły mu dotrzeć do ścisłego finału i już teraz zdobyć indeks do 10 krajowych uczelni.

Wagę sukcesu  podnosi też fakt, że Kacper jest dopiero w pierwszej klasie. Gratulujemy!

 

kkk

Uczniowie z klasy III a i III d ( razem 32 osoby) w piątek 16.03 uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez wykładowców Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. „Zakuwanie na Humanie” - pod takim hasłem odbyły się warsztaty i wykłady z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii i języka angielskiego. W tym roku Wydział Humanistyczny przygotował wykłady obejmujące wątki ludowe w twórczości Mickiewicza,  poziomy znaczeń „Lalki” B.Prusa, intertekstualność w poezji T.Różewicza. Bardzo ciekawe były też zajęcia z komunikacji interpersonalnej oraz języka angielskiego. Grupa historyków pogłębiała swoją wiedzę z etapów i frontów II wojny światowej, konfliktów miedzynarodowych we współczesnym świecie oraz początków państwa polskiego.

Nasi maturzyści mogli w tym dniu poczuć się jak prawdziwi studenci i być może niektórzy (szczególnie ci zmęczeni szkołą), przekonali się, że studia mogą być inspirujace.

Czytaj więcej: Kolejny etap przygotowań do matury...

Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się najczęściej stosowanym przybliżeniem liczby Pi. Wiele szkół na świecie obchodzi wtedy święto matematyki.

Nasza szkoła także włączyła się do obchodów tego Światowego Dnia Liczy Pi. Z tej okazji uczniowie wykonali piękne plakaty promujące matematykę i bohaterkę, czyli liczbę π. Dzięki nim na korytarzach w całej szkole poczuliśmy ducha matematyki.

Dzień ten stał się też okazją do podsumowania Maratonu maturalnego z matematyki.
W wydarzeniu wzięło udział 72 maturzystów, każda drużyna rozwiązała co najmniej 50 zadań, rekordziści - ponad 170. Jury nagrodziło 5 najlepszych drużyn, wręczając upominki ufundowane przez Radę Rodziców i sklep Skala.

debata

14 marca w Biskupcu odbył się I etap Debaty Oxfordzkiej organizownej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Wzięło w niej udział czworo uczniów z naszej szkoły ( Joanna Biernacka, Ignacy Bojaryn, Jacek Kiśluk i Jan Ostrowski) pod opieką M.Czetyrbok. Rywalizowali z licealistami z Biskupca, Bartoszyc i Lidzbarka Warmińskiego. Dyskutowali na temat wad i zalet szczepionek, postawy wobec faktu  przyjmowania uchodźców oraz życia bez telefonu komórkowego. Istotą debaty oxfordziej jest losowanie stanowisk, to znaczy, że tuż przed debatą uczestnicy losują, czy będą np. bronić szczepionek czy je krytykować.            

Debaty to bardzo ciekawe doświadczenie. Poszerzają horyzonty, uczą logicznego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli oraz słuchania ze zrozumieniem. Innymi słowy: kształtują umiejętności i postawy, które powinny cechować każdą osobę biorąca udział w życiu publicznym czy biznesowym.      

Na pewno warto rozpropagować tę formę dyskusji w naszym liceum!

 

 

W imieni20180315 100741u Fundacji Aleksandra Jabłońskiego oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki stosowanej gorąco zachęcam uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie :" Olimpijczycy".

Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych, z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych.

Nagrodami w konkursie są cztery roczne stypendia w wysokości od 1 000 do 1 800 zł miesięcznie.

Udział w konkursie polega na nadesłaniu zgłoszenia zwierającego opis dotychczasowych osiągnięć, zainteresowań kandydata oraz planów naukowych wraz z cv i dokumentami poświadczającymi jego osiągnięcia ( w tym świadectwo maturalne).

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: www.faj.org.pl