Odsłony: 545
Przed maturąW dniu 5 kwietnia 2018 roku w auli ILO już po raz czwarty odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego "Powtórka przed Maturą" zorganizowany dla uczniów szkół średnich w powiecie giżyckim. 
 
W tym roku w konkursie wzięło udział 33 uczniów z trzech szkół: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, II Liceum Ogólnokształcące oraz I Liceum Ogólnokształcące.
 
Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do nauki języka, z którego planują zdawać maturę oraz utrzymywanie współpracy i przyjaznych stosunków między szkołami.
Konkurs polegał na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi do typowych zadań maturalnych  sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki.
 
Test powstał przy współpracy kilku nauczycieli  szkół średnich: Małgorzata Handrysiak (ZSEiI), Edyta Organek (IILO), Artur Wojnowski (ZSZ), Agnieszka Warmińska (ILO), Jarosław Czopiński (ILO) oraz Agnieszka Łobodzińska (ILO), która jest jednocześnie pomysłodawcą i koordynatorem Konkursu.
 
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodzeni zostaną również uczniowie z najlepszym wynikiem z każdej ze szkół biorących udział w Konkursie.
 
Czekamy na rezultaty, które będą ogłoszone na początku przyszłego tygodnia!