Odsłony: 1071

Dnia 7 listopada 2018 roku na hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku odbył się turniej Piłki Nożnej Halowej w ramach projektu na lekcji "Ekonomii w praktyce". W zawodach uczestniczyły trzy drużyny które rywalizowały o tzw. „Niepytki” (czyli zwolnienie z odpowiedzi i nie zapowiedzianych kartkówek). Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła wspaniała atmosfera gry fair/play. Dzięki sędziemu i opiekunowi projektu - Jarosławowi Krajewskiemu-turniej odbył się w bez problemów.

W sobotę 8 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbył się turniej gry komputerowej "League of Legends" zorganizowany przez grupę uczniów z klasy 2e, w ramach projektu z Ekonomii w praktyce. Po rozegranych wcześniej eliminacjach w finale wzięły udział cztery pięcioosobowe drużyny. Po wyrównanej grze zwyciężyła grupa z Suwałk. Finał nie odbyłby się, gdyby nie Pani Marta Koplin, która zgodziła się sprawować nad uczniami opiekę podczas wydarzenia. W imieniu graczy oraz organizatorów dziękujemy sponsorom: Burmistrzowi miasta Giżycko, Panu Wojciechowi Iwaszkiewiczowi,firmie "Auto Kaczmarczyk", Radzie Rodziców i naszemu nauczycielowi, Panu Jarosławowi Czopińskiemu za otrzymane nagrody oraz wsparcie finansowe.

W dniach 19-21 grudnia 2018 roku uczniowie klasy 2b w ramach projektu z ekonomii w praktyce przeprowadzili quiz o tematyce sportowej, wśród uczniów klas pierwszych.Uczestnicy otwierając link wysłany wcześniej na grupy klasowe mieli przed sobą 50 pytań dotyczących różnych dyscyplin w dziedzinie sportu. Na każdą odpowiedź każdy z nich miał 10 sekund. Do konkursu przystąpiło 25 osób, z czego trzy wykazały się największą wiedzą. Dla trzech pierwszych miejsc organizatorzy przygotowali nagrody w formie kartek „niepytek” , które przydadzą się im w styczniu.

Zwycięzcy:

1) Martyna Mila (90%)

2) Bartek Andrzejczyk (76%)

3) Dominik Taźbirek (68%)

Konkurs miał na sprawdzenie wiedzy „pierszaków” oraz promowanie sportu poprzez różnorodność pytań. Mamy nadzieję, że taka forma nauki spodobała się Wam i planujemy przygotować coś równie ciekawego w drugim półroczu.