Odsłony: 97

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2022 - Perspektywy

W rankingu 2022 analizowano wyniki 1256 liceów ogólnokształcących (spośród 2270 działających w kraju), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Miło nam poinformować, że nasze liceum uplasowało się na 408 miejscu i otrzymało tytuł „Srebrnej szkoły 2022”. Natomiast w Rankingu Wojewódzkim Liceów 2022 zajęło miejsce 9.

Szczegóły w linku poniżej:

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-liceow

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-warminsko-mazurski