Odsłony: 105

tolerancjaMiędzynarodowy Dzień Tolerancji to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Jest okazją do refleksji na temat nietolerancyjnych zachowań w wielu aspektach. Warto też zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy.