Odsłony: 102

W trzech klasach pierwszych został przeprowadzony warsztat dla uczniów i uczennic na temat samooceny i pewności siebie. Poczucie własnej wartości jest zależne od tego, jak sami siebie postrzegamy. Widoczne jest w samoocenie, głównie poprzez ocenianie różnych aspektów obrazu siebie, np. wyglądu, zdolności, umiejętności, charakteru, wiedzy. Niełatwym zadaniem okazała się dla wielu osób uczestniczących w zajęciach próba odpowiedzi na pytania odnoszące się do nich samych. Znajomość swoich mocnych i słabych stron, a także ich akceptacja to kluczowe czynniki kształtujące odporność psychiczną i ułatwiające radzenie sobie z trudnościami w życiu.