q5Nieczęsto zdarza się okoliczność taka jak dziś, kiedy możemy gościć znakomitość ze świata literatury i kultury, autora znanej i uznanej już powieści pt. "Madame"- pana Antoniego Liberę! To wypadek szczególny, gdyż powieść widnieje w wykazie lektur szkolnych i tym samym była to niepowtarzalna okazja, aby zapoznać się z tekstem od strony warsztatu pisarza, posłuchać jego refleksji na temat literatury i szeroko rozumianej kultury współczesnej. Nasz Gość chętnie odpowiadał na pytania uczniów, pokazując szerokie spektrum związków literatury z filozofią i życiem jako takim. Warto nadmienić, że pan Libera, to nie tylko znakomity pisarz, ale również tłumacz i reżyser teatralny, a także wybitny znawca twórczości Samuela Becketta. Spotkanie poprowadziła pani Iwona Rosa.

galeria

 

dyniaKoniec tygodnia, tym razem w wesołym nastroju "Dnia Dyni", kiedy to klasy przebrały się tematycznie, walcząc o niekwestionowane trofeum naszej szkoły - obiekt pożądania klas od I do III, bilet do krainy błogiego spokoju, czyli "Kartkę Niepytkę"! Świetnie się bawiliśmy, ale nagrody zgarnęły klasy: Ic, 2b, 3d, 3g! Gratulujemy!!! 

 

galeria

 

znicz szary dpn"Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi,a ziemia trwa po wszystkie czasy.", powiada mędrzec. Tymczasem na kilka dni przed Zaduszkami, kolejne pokolenie uczniów naszej szkoły ma zaszczyt opiekować się grobami nauczycieli I LO. Tym razem ta powinność przypadła klasie IB, która wysprzątała nagrobki, nieustannie nadgryzane zębem czasu, przypominającym o nieubłaganym upływie minut, godzin, dni, miesięcy i lat...
 
galeria
 
 

ekonomia 1030x687W ramach projektu "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki - I LO" współfinansowanego ze środków EFS uczestnicy zajęć "Czas na ekonomię" wyjechali do Warszawy. W ramach projektu odbyły się zajęcia na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz warsztaty w Centralnym Domu Technologii 'Centralna Przedsiębiorczość". Nie zabrakło też dodatkowych atrakcji.: lekcja w Muzeum Narodowym, zwiedzanie Zamku Królewskiego na Starówce oraz  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

galeria

 

Jesienny aparat largeSezon fotograficzny w swojej jesiennej odsłonie, to czas niezwykle ciekawy, nade wszystko barwny i pełen niepozornych, ale interesujących szczegółów! Tym samym można mówić o kontynuacji zajęć warsztatowych grupy "Cyberfoto", które odbywają się w ramach projektu "Podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki - ILO". Plenerem fotograficznym może być najbliższe otoczenie i tym razem grupa wybrała giżycki park Marcina Gerssa, aby przyjrzeć się jesiennej aurze przez szkła obiektywów.

galeria