Odsłony: 176

We wtorek 29. listopada ponad 150 uczniów wzięło udział w programie profilaktyki uzależnień NOE. Jego celem jest  zwrócenie uwagi na nieprawidłowe przekonania panujące wśród młodzieży; ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Program, prowadzony przez p. Ewę Kowalczyk, psychoterapeutkę, składał się z trzech części: Prawda, Miłość, Wolność. Informacje o szkodliwości alkoholu, zarówno w sferze fizycznej, jak i społecznej, uzupełniały relacje z osobistych doświadczeń współprowadzących spotkanie: p. Lilli Harasim i p. Piotra Pułjanowskiego. Uczniowie brali udział w dyskusji oraz w scenkach prezentujących mechanizmy uzależnienia. Dziękujemy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku za umożliwienie realizacji programu.