Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, obchodzony w Polsce 23 lutego, przypomina o znaczeniu zdrowia psychicznego i potrzebie lepszego wsparcia dla osób zmagających się z depresją. W naszym liceum Szkolny Tydzień Uważności zakończyliśmy spotkaniem młodzieży z Panią Aleksandrą Brysacz – Kintopp, psycholożką i psychoterapeutką, która przybliżyła nam temat depresji zwracając szczególną uwagę na to, jak ją zrozumieć, jak jej zapobiegać i jak wspierać osoby, które cierpią z jej powodu. Należy pamiętać, że depresja jak każda inna choroba, powinna być leczona, a oprócz leczenia farmakologicznego istotną częścią procesu terapeutycznego jest uczestniczenie w psychoterapii. Dziękujemy Pani Aleksandrze za otwartość na współpracę z nami ????

IMG 5570Jak co roku przyjęliśmy zaproszenie 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. W dniach 12-13 lutego odbyły się warsztaty historyczno-edukacyjne poświęcone „Deportacji Polaków na Sybir". Obejrzeliśmy film dokumentalny, w którympani Halina Bieniakońska-Żak wspominała swoje doświadczenia z deportacji za Ural.

Film oraz zgromadzone eksponaty wywarły na nas olbrzymie wrażenie. Zrozumieliśmy, co to znaczy, że Polacy znaleźli się na „nieludzkiej ziemii".

 

 

Narodowa Agencja ogłosiła wyniki konkursu wniosków o akredytację – znaleźliśmy się na liście szkół, którym przyznano akredytację.

Jest to ogromny sukces naszej szkoły i duże przedsięwzięcie, które pozwoli społeczności szkolnej rozwijać kompetencje językowe, dostosować praktyki pedagogiczne do nowoczesnych standardów nauczania. Takie podejście przyniesie pozytywne efekty oraz przyczyni się do zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska szkolnego, w którym uczniowie osiągną sukcesy zarówno w nauce, jak i w życiu.

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich darczyńców o wsparcie naszej szkoły poprzez przekazanie 1,5% podatku na konto Fundacji Rosa, wpisanej do KRS pod nr 0000207472. 

Identyfikator naszej szkoły: 113839

> ULOTKA