Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Powiat Giżycki/I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, którego Wnioskodawcą będzie Powiat Giżycki/I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” osobiście lub drogą pocztową na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, ul. Traugutta 1, 11-500 Giżycko  z dopiskiem:

„Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nie otwierać do dnia 02.01.2020 r. do godz. 11.15„ (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, ul. Traugutta 1, 11-500 Giżycko, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz oferty
  3. Wyniki

 

miko aaaaaW dniu 6 grudnia Mikołaj wraz z wolontariuszami z I LO odwiedzili Świetlicę Socjoterapeutyczną w Giżycku. Tego dnia dzieci, które były grzeczne :), otrzymały słodycze.

Prezenty z okazji Mikołajek były cudowne, ale najpiękniejszy był czas, który wspólnie spędziliśmy na tańcach i rozwiązywaniu zagadek.

 

 

galeria

 Wielki finał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

toCóż to były emocje! 6 grudnia, w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, uczniowie naszej szkoły walczyli w finale Turnieju Gry Planszowej „Czas na Start-up!” z 14 najlepszymi zespołami z pięciu województw Polski wschodniej. Turniej zorganizowany był w ramach akcji „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Atmosfera rywalizacji udzielała się już od wejścia na salę, w której odbywał się turniej. Warto jednak zaznaczyć, iż był to duch zdrowej rywalizacji – w tym turnieju nie chodziło bowiem o zwycięstwo, ale o dobrą zabawę, a także kształtowanie postaw przedsiębiorczych i wzmacnianie umiejętności strategicznego myślenia, współpracy i szybkiego podejmowania decyzji. Pomimo, iż nie udało się nam zdobyć tytułu laureata, każdy w tym turnieju był wygrany. Uczniowie otrzymali nagrody, a dzięki ich sukcesie i uczestnictwie w finale – nasza szkoła cieszy się nową tablicą interaktywną.

Wartość nagród jest tym większa, że zostały one wręczone osobiście przez minister funduszy
i polityki regionalnej Małgorzatę Jarosińską-Jedynak.

Gratulujemy zwycięzcom – uczniom z I Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich, a także wszystkim, którzy dzielnie rywalizowali o ten tytuł.

Wierzymy, że to wyjątkowe wydarzenie to początek wielu sukcesów uczniów, który zdobytą wiedzę o przedsiębiorczości wykorzystają w przyszłości, być może jako właściciele nowych firm.

galeria